Liên hệ tư vấn

Cấu trúc Thư mục WordPress gồm những gì?


Nếu đã từng tiếp xúc với WordPress thì chắc hẳn bạn cũng biết rằng WordPress chia các mục ra rất rõ ràng. Vậy thì nó gồm các thư mục nào và công dụng của chúng ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé!

tap-tin-va-cau-truc-thu-muc-wordpress-1

Thư mục trong WordPress là gì?

WordPress là một hệ quản trị nội dung (CMS) phổ biến nhất hiện nay, cho phép bạn tạo và quản lý các trang web một cách dễ dàng. WordPress được xây dựng từ nhiều tệp và thư mục, mỗi thư mục đều có chức năng và vai trò riêng biệt trong hệ thống.

Thư mục WordPress là thư mục mà WordPress sử dụng để lưu trữ tất cả các tệp của nó. Thông thường, khi bạn cài đặt WordPress, bạn sẽ thấy các thư mục sau trong thư mục gốc của website:

 1. wp-admin
 2. wp-content
 3. wp-includes

Ngoài ra, bạn cũng sẽ thấy một số tệp quan trọng như:

 1. index.php
 2. license.txt
 3. readme.html
 4. wp-config.php
 5. wp-cron.php
 6. wp-load.php
 7. wp-login.php
 8. wp-settings.php
 9. .htaccess

Có bao nhiêu loại thư mục trong WordPress?

cau-truc-thu-muc-trong-cpanel

Trong WordPress, có ba loại thư mục chính là:

Thư mục wp-admin: Chứa các tệp liên quan đến bảng điều khiển quản trị (dashboard) của WordPress, như các trang cài đặt, bài viết, trang, plugin, theme, v.v.

Thư mục wp-content: Chứa các tệp liên quan đến nội dung của website, như các theme, plugin, media (hình ảnh, video, âm thanh), v.v.

Thư mục wp-includes: Chứa các tệp lõi (core) của WordPress, như các hàm, lớp, thư viện, v.v.

Thư mục wp-content là gì?

thu-muc-wp-content-wordpress

Thư mục wp-content là nơi bạn có thể tùy biến và quản lý nội dung của website WordPress của bạn. Trong thư mục này, bạn sẽ thấy các thư mục con sau:

/themes/: Chứa các theme WordPress mà bạn đã cài đặt hoặc tải lên. Mỗi theme là một thư mục riêng biệt chứa các tệp liên quan đến thiết kế và chức năng của theme.

/plugins/: Chứa các plugin WordPress mà bạn đã cài đặt hoặc tải lên. Mỗi plugin là một thư mục riêng biệt chứa các tệp liên quan đến tính năng và chức năng của plugin.

/uploads/: Chứa các media (hình ảnh, video, âm thanh) mà bạn đã tải lên qua bảng điều khiển quản trị hoặc FTP. Các media được phân loại theo năm và tháng.

/languages/: Chứa các tệp ngôn ngữ (language files) cho WordPress, theme và plugin. Các tệp ngôn ngữ có định dạng .mo hoặc .po và chứa các chuỗi văn bản được dịch sang ngôn ngữ khác.

/mu-plugins/: Chứa các plugin phải sử dụng (must-use plugins) cho WordPress. Các plugin này được kích hoạt tự động và không thể bị vô hiệu hóa qua bảng điều khiển quản trị.

/upgrade/: Chứa các tệp tạm thời khi bạn nâng cấp WordPress, theme hoặc plugin.

/backups/: Chứa các bản sao lưu (backup) của website WordPress của bạn. Bạn có thể sử dụng các plugin sao lưu như UpdraftPlus, BackupBuddy, v.v. để tạo và lưu trữ các bản sao lưu trong thư mục này.

Thư mục wp-admin là gì?

thu-muc-wp-admin

Thư mục wp-admin là nơi WordPress chứa các tệp liên quan đến bảng điều khiển quản trị (dashboard) của WordPress, như các trang cài đặt, bài viết, trang, plugin, theme, v.v. Thư mục này chứa các tệp PHP, CSS, JS và hình ảnh cho giao diện và chức năng của bảng điều khiển quản trị.

Wp-admin có vai trò quan trọng trong việc quản lý website WordPress của bạn. Bạn không nên chỉnh sửa hoặc xóa các tệp trong thư mục này, vì nó có thể gây ra lỗi hoặc mất dữ liệu.

Thư mục wp-includes là gì?

cau-truc-thu-muc-wp-includes

Thư mục wp-includes là nơi WordPress chứa các tệp lõi (core) của WordPress, như các hàm, lớp, thư viện, v.v. Thư mục này chứa các tệp PHP, CSS, JS và hình ảnh cho hệ thống WordPress.

Thư mục wp-includes có vai trò quan trọng trong việc hoạt động của website WordPress của bạn. Bạn không nên chỉnh sửa hoặc xóa các tệp trong thư mục này, vì nó có thể gây ra lỗi hoặc mất dữ liệu.

Thư mục /uploads/ là gì?

uploads-folder

Thư mục /uploads/ là nơi WordPress lưu trữ các media (hình ảnh, video, âm thanh) mà bạn đã tải lên qua bảng điều khiển quản trị hoặc FTP. Các media được phân loại theo năm và tháng, ví dụ:

/uploads/2021/01/: Chứa các media được tải lên trong tháng 1 năm 2021.

/uploads/2021/02/: Chứa các media được tải lên trong tháng 2 năm 2021.

/uploads/2021/03/: Chứa các media được tải lên trong tháng 3 năm 2021.

Bạn có thể thay đổi đường dẫn của thư mục /uploads/ bằng cách vào Cài đặt > Media và điền vào ô Thư mục tải lên (Uploads folder).

Một số tệp tin quan trọng của website WordPress

Ngoài các thư mục chính, website WordPress của bạn còn có một số tệp tin quan trọng như:

index.php: Là tệp khởi động của WordPress, được gọi khi bạn truy cập vào website của bạn. Tệp này sẽ gọi đến wp-blog-header.php để xử lý yêu cầu và hiển thị kết quả.

license.txt: Là tệp chứa giấy phép GNU General Public License (GPL) cho WordPress. Tệp này giải thích quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng WordPress.

readme.html: Là tệp chứa thông tin về phiên bản WordPress hiện tại, yêu cầu hệ thống và hướng dẫn cài đặt.

wp-config.php: Là tệp cấu hình quan trọng nhất của WordPress, chứa các thông tin như tên cơ sở dữ liệu, người dùng cơ sở dữ liệu, mật khẩu cơ sở dữ liệu, tiền tố bảng, khóa bảo mật, v.v. Tệp này giúp WordPress kết nối với cơ sở dữ liệu và thiết lập các thiết lập cơ bản.

wp-cron.php: Là tệp thực hiện các tác vụ định kỳ (cron jobs) cho WordPress, như kiểm tra các bản cập nhật, lên lịch bài viết, gửi email, v.v. Tệp này được gọi mỗi khi có một yêu cầu đến website của bạn.

wp-load.php: Là tệp tải các tệp lõi (core) của WordPress, như wp-config.php, wp-settings.php, wp-includes và các tệp khác. Tệp này giúp WordPress khởi tạo các biến toàn cục và các hàm cần thiết.

wp-login.php: Là tệp xử lý đăng nhập và đăng xuất cho người dùng WordPress. Tệp này sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập, thiết lập cookie và chuyển hướng người dùng đến bảng điều khiển quản trị hoặc trang web.

wp-settings.php: Là tệp thiết lập các thiết lập toàn cục cho WordPress, như phiên bản, ngôn ngữ, múi giờ, v.v. Tệp này cũng sẽ tải các theme và plugin đã kích hoạt.

.htaccess: Là tệp cấu hình máy chủ, WordPress sử dụng nó để quản lý Permalinks và chuyển hướng. Tệp này cũng có thể được sử dụng để bảo mật website WordPress của bạn bằng cách thêm các quy tắc như chặn IP, yêu cầu xác thực, v.v..

Đó là một số tệp tin quan trọng của website WordPress. Bạn có thể tham khảo thêm các tệp tin khác trong thư mục gốc của website WordPress của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Cách tạo thư mục web trong WordPress?

Bạn có thể tạo thư mục web trong WordPress bằng cách sử dụng một plugin như Business Directory Plugin, GeoDirectory, WPForms, v.v. Các plugin này cho phép bạn tạo và quản lý các danh mục, danh sách, địa điểm, đánh giá, v.v. cho thư mục web của bạn.

Tôi có thể đổi tên thư mục wp-content trong WordPress không?

Bạn có thể đổi tên thư mục wp-content trong WordPress bằng cách truy cập vào thư mục gốc của WordPress qua File Manager hoặc FTP, đổi tên thư mục wp-content thành một cụm từ bất kỳ mà bạn muốn, chẳng hạn như “datas”. Sau đó, bạn cần chỉnh sửa tệp wp-config.php và thêm dòng sau vào trước dòng require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);:
define( 'WP_CONTENT_FOLDERNAME', 'datas' );
define( 'WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . WP_CONTENT_FOLDERNAME ) ;
define( 'WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' );
define( 'WP_CONTENT_URL', WP_SITEURL . WP_CONTENT_FOLDERNAME );

Làm sao để sao lưu các tệp và thư mục trong WordPress?

Bạn có thể sao lưu các tệp và thư mục trong WordPress bằng cách sử dụng các plugin sao lưu như UpdraftPlus, BackupBuddy, Duplicator, v.v. Các plugin này cho phép bạn sao lưu toàn bộ website WordPress của bạn hoặc chỉ một phần nào đó, và lưu trữ các bản sao lưu trên máy chủ hoặc các dịch vụ lưu trữ khác như Google Drive, Dropbox, Amazon S3, v.v…

Cách khôi phục các tệp và thư mục trong WordPress?

Bạn có thể khôi phục các tệp và thư mục trong WordPress bằng cách sử dụng các plugin sao lưu đã nêu ở trên, hoặc bằng cách sử dụng File Manager hoặc FTP để tải lên các bản sao lưu đã lưu trữ trước đó. Bạn cần chú ý đến việc khớp phiên bản WordPress, theme và plugin khi khôi phục để tránh xung đột hoặc lỗi.

Bảo vệ các tệp và thư mục trong WordPress như nào?

Bạn có thể bảo vệ các tệp và thư mục trong WordPress bằng cách sử dụng các biện pháp sau:
1. Đặt quyền truy cập hợp lý cho các tệp và thư mục, ví dụ: 755 cho các thư mục và 644 cho các tệp.
2. Sử dụng tệp .htaccess để chặn truy cập không mong muốn hoặc thiết lập các quy tắc chuyển hướng.
3. Sử dụng plugin bảo mật như Wordfence, Sucuri, iThemes Security, v.v. để quét và ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.
4. Cập nhật WordPress, theme và plugin thường xuyên để vá các lỗ hổng bảo mật.
5. Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất cho các tài khoản quản trị, FTP và cơ sở dữ liệu.
6. Sao lưu website WordPress thường xuyên để có thể khôi phục khi cần.

Cách tìm và sửa lỗi trong các tệp và thư mục trong WordPress?

Bạn có thể tìm và sửa lỗi trong các tệp và thư mục trong WordPress bằng cách sử dụng các phương pháp sau:
1. Kiểm tra tệp nhật ký lỗi (error log) trên máy chủ hoặc bật chế độ gỡ lỗi (debug mode) trong WordPress để xem các thông báo lỗi chi tiết.
2. Kiểm tra tương thích của WordPress, theme và plugin với nhau và với phiên bản PHP đang chạy trên máy chủ.
3. Tắt tất cả các plugin hoặc chuyển sang một theme mặc định để xác định nguyên nhân gây ra lỗi.
4. Sử dụng plugin kiểm tra sức khỏe trang web (site health check) như Health Check & Troubleshooting, WP Health, v.v. để kiểm tra và khắc phục các vấn đề liên quan đến tốc độ, bảo mật, cấu hình, v.v. của website WordPress.

Tối ưu hóa các tệp và thư mục trong WordPress như nào?

Bạn có thể tối ưu hóa các tệp và thư mục trong WordPress bằng cách sử dụng các biện pháp sau:
1. Dọn dẹp cơ sở dữ liệu WordPress bằng cách xóa các bản ghi thừa, bản nháp, bình luận rác, v.v. Bạn có thể sử dụng các plugin dọn dẹp cơ sở dữ liệu như WP-Optimize, WP-Sweep, Advanced Database Cleaner, v.v.
2. Nén và tối ưu hóa các media (hình ảnh, video, âm thanh) bằng cách sử dụng các plugin nén và tối ưu hóa media như Smush, EWWW Image Optimizer, ShortPixel Image Optimizer, v.v.
3. Sử dụng các plugin tăng tốc website như WP Rocket, W3 Total Cache, Autoptimize, v.v. để giảm thiểu kích thước và số lượng các tệp CSS, JS và HTML được tải lên website của bạn.
4. Sử dụng một dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN) như Cloudflare, Jetpack, StackPath, v.v. để phân phối các tệp tĩnh của website của bạn từ nhiều máy chủ trên toàn thế giới.

Làm sao để chuyển các tệp và thư mục trong WordPress?

Bạn có thể di chuyển các tệp và thư mục trong WordPress bằng cách sử dụng File Manager hoặc FTP để sao chép hoặc cắt và dán các tệp và thư mục từ một vị trí đến một vị trí khác. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng khi bạn di chuyển các tệp và thư mục quan trọng như wp-content, wp-config.php, .htaccess, v.v. bạn cần chỉnh sửa lại các đường dẫn liên quan để tránh gây ra lỗi hoặc mất kết nối.

Cách xóa các tệp và thư mục trong WordPress?

Bạn có thể xóa các tệp và thư mục trong WordPress bằng cách sử dụng File Manager hoặc FTP để chọn và xóa các tệp và thư mục mà bạn muốn. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận khi xóa các tệp và thư mục quan trọng như wp-content, wp-config.php, .htaccess, v.v. vì nó có thể gây ra lỗi hoặc mất dữ liệu. Bạn nên sao lưu website WordPress của bạn trước khi xóa bất kỳ tệp hoặc thư mục nào.

Lời kết

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thư mục trong WordPress là gì và vai trò của chúng. Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý, xin vui lòng để lại bình luận phía dưới. Cảm ơn bạn đã đọc!

Bài viết liên quan


Đánh giá: 

5/5 (2)
Lưu ý:

*Thông tin trong bài viết đều là những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ sáng tạo tại MDIGI . Mọi hành vi sao chép vui lòng ghi trích dẫn nguồn MDIGI.vn! Xem Điều khoản & điều kiện của Chúng tôi.

*Cập nhật mới nhất ngày: 08/08/2023

Đôi nét về tác giả Thieu Bui

Thieu Bui

Phụ trách chính mảng kỹ thuật @ MDIGI

38 bài viết cùng chủ đề Tự học Wordpress

Backup website WordPress là gì? Tại sao cần backup
Tạo trang Thành viên Membership Site với WordPress
Hướng dẫn tạo Blog WordPress chi tiết từ A-Z
02 cách tạo Menu trong WordPress cực đơn giản
03 cách tạo Landing Page WordPress chi tiết từ A-Z
Cấu trúc của thư mục Theme trong WordPress
Ứng dụng PHP để phát triển Website WordPress
Hướng dẫn cài đặt XAMPP chi tiết từ A-Z
Cấu trúc Thư mục WordPress gồm những gì?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận