Liên hệ tư vấn

Schema Markup là gì? Cách sử dụng nó cho SEO


Schema Markup là một loại mã giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn và hiển thị nó tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Nó có thể tạo ra các Rich Snippet, là những thông tin bổ sung xuất hiện dưới tiêu đề trang. Ví dụ:

Mục tiêu của bài viết này là giúp bạn hiểu về Schema Markup và Cách sử dụng nó cho SEO. Bạn sẽ biết thêm về:

 • Tìm hiểu về schema.org
 • Nguồn gốc của Schema Markup
 • Cấu trúc cơ bản của Schema Markup
 • Chọn loại schema phù hợp với nội dung của bạn
 • Tạo mã schema cho nội dung của bạn
 • Kiểm tra mã schema của bạn

Hãy bắt đầu nhé!

Nguồn gốc của Schema Markup (Schema.org)

Schema Markup là một loại mã giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn và hiển thị nó tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Nhưng Schema Markup xuất phát từ đâu và nhằm mục đích gì?

Schema Markup có nguồn gốc từ một ý tưởng về một web có thể đọc được bởi máy móc, hay còn gọi là web ngữ nghĩa (Semantic Web). Ý tưởng này được đề xuất lần đầu tiên bởi Tim Berners-Lee, người được coi là cha đẻ của World Wide Web. Ông mong muốn tạo ra một hệ thống thông tin liên kết, trong đó các máy móc có thể hiểu được ý nghĩa và mối quan hệ giữa các thực thể trên web.

Tuy nhiên, để thực hiện ý tưởng này, cần có một ngôn ngữ chung để miêu tả các thực thể và thuộc tính của chúng. Đó là lý do tại sao vào năm 2011, schema.org ra đời.

Schema.org là một cộng đồng được tạo ra bởi Google, Bing, Yahoo và Yandex để định nghĩa các thẻ (hay microdata) cho Schema Markup. Schema.org cung cấp một từ điển các loại và thuộc tính để bạn có thể sử dụng để đánh dấu nội dung của bạn.

Mục đích của Schema Markup là giúp bạn cung cấp các thông tin có cấu trúc cho công cụ tìm kiếm về nội dung của trang web của bạn. Bằng cách làm vậy, bạn không chỉ giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung bạn đang cung cấp, mà còn giúp người dùng nhận được các kết quả tìm kiếm phong phú hơn, ví dụ như các Rich Snippet.

Ngoài ra, Schema Markup cũng giúp bạn trở thành một thực thể trong Knowledge Graph của Google, là một cơ sở dữ liệu về các thực thể và mối quan hệ giữa chúng. Điều này mang lại cho bạn những cơ hội xây dựng thương hiệu và khẳng định uy tín trong kết quả tìm kiếm.

Cấu trúc cơ bản của Schema Markup

Schema Markup có cấu trúc cơ bản gồm hai cấp: loại (Types) và thuộc tính (Properties). Type là phân loại khối nội dung mà bạn đánh dấu. Ví dụ: Sách, Sự kiện, Tổ chức, Người, Địa điểm, Sản phẩm… Properties mô tả nội dung của khối đó. Ví dụ: Tên, Tác giả, Giá, Đánh giá…

Để viết mã schema cho nội dung, bạn có thể sử dụng một trong những định dạng sau:

JSON-LD: Là một định dạng được Google khuyến khích sử dụng. JSON-LD là một cách để mã hóa các thông tin có cấu trúc bằng cách sử dụng JavaScript. Bạn có thể đặt mã JSON-LD vào thẻ <script> trong phần <head> hoặc <body> của trang website.

RDFa: Là một định dạng được hỗ trợ bởi nhiều công cụ tìm kiếm. RDFa là một cách để mã hóa các thông tin có cấu trúc bằng cách sử dụng các thuộc tính HTML. Bạn có thể đặt mã này vào các thẻ HTML trong phần <body> của trang web.

Microdata: Là một định dạng được hỗ trợ bởi nhiều công cụ tìm kiếm. Microdata là một cách để mã hóa các thông tin có cấu trúc bằng cách sử dụng các thuộc tính HTML. Bạn có thể đặt mã Microdata vào các thẻ HTML trong phần <body> của trang web.

Ví dụ về một đoạn mã schema về một cuốn sách bằng các định dạng khác nhau:

JSON-LD:

<script type=“application/ld+json”> { “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “Book”, “headline”: “How to Boost Your SEO by Using Schema Markup”, “author”: { “@type”: “Person”, “name”: “Neil Patel” }, “datePublished”: “2021-12-09”, “image”: “https://neilpatel.com/wp-content/uploads/2017/04/schema-markup.jpg” } </script>

RDFa:

<div vocab=“https://schema.org/” typeof=“Book”> <span property=“headline”>How to Boost Your SEO by Using Schema Markup</span> <span property=“author” typeof=“Person”> <span property=“name”>Neil Patel</span> </span> <span property=“datePublished”>2021-12-09</span> <img property=“image” src=“https://neilpatel.com/wp-content/uploads/2017/04/schema-markup.jpg” /> </div>

Microdata:

<div itemscope itemtype=“https://schema.org/Book”> <span itemprop=“headline”>How to Boost Your SEO by Using Schema Markup</span> <span itemprop=“author” itemscope itemtype=“https://schema.org/Person”> <span itemprop=“name”>Neil Patel</span> </span> <span itemprop=“datePublished”>2021-12-09</span> <img itemprop=“image” src=“https://neilpatel.com/wp-content/uploads/2017/04/schema-markup.jpg” /> </div>

Phân loại cấu trúc Schema Markup phù hợp với nội dung

Schema.org có rất nhiều loại schema khác nhau để bạn có thể đánh dấu các khối nội dung khác nhau trên trang web của bạn. Các loại schema phổ biến nhất bao gồm:

Creative work: Để đánh dấu các tác phẩm sáng tạo như sách, bài viết, video, âm nhạc… Một số thuộc tính của schema Creative work là: headline (tiêu đề), author (tác giả), datePublished (ngày xuất bản), image (hình ảnh), genre (thể loại), keywords (từ khóa)…

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "CreativeWork",
 "author": "Sony",
 "contentRating": "Mature",
 "image": "videogame.jpg",
 "name": "Resistance 3: Fall of Man"
}
</script>

Event: Để đánh dấu các sự kiện như hội nghị, buổi biểu diễn, lễ hội… Một số thuộc tính của schema Event là: name (tên), startDate (ngày bắt đầu), endDate (ngày kết thúc), location (địa điểm), description (mô tả), performer (người biểu diễn)…

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Event",
 "location": {
  "@type": "Place",
  "address": {
   "@type": "PostalAddress",
   "addressLocality": "Denver",
   "addressRegion": "CO",
   "postalCode": "80209",
   "streetAddress": "7 S. Broadway"
  },
  "name": "The Hi-Dive"
 },
 "name": "Typhoon with Radiation City",
 "offers": {
  "@type": "Offer",
  "price": "13.00",
  "priceCurrency": "USD",
  "url": "http://www.ticketfly.com/purchase/309433"
 },
 "startDate": "2013-09-14T21:30"
}
</script>

Organization: Để đánh dấu các tổ chức như công ty, trường học, tổ chức phi lợi nhuận… Một số thuộc tính của schema Organization là: name (tên), logo (logo), url (địa chỉ web), address (địa chỉ), contactPoint (điểm liên hệ), founder (người sáng lập)…

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Organization",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "addressLocality": "Paris, France",
  "postalCode": "F-75002",
  "streetAddress": "38 avenue de l'Opera"
 },
 "email": "secretariat(at)google.org",
 "faxNumber": "( 33 1) 42 68 53 01",
 "member": [
  {
   "@type": "Organization"
  },
  {
   "@type": "Organization"
  }
 ],
 "alumni": [
  {
   "@type": "Person",
   "name": "Jack Dan"
  },
  {
   "@type": "Person",
   "name": "John Smith"
  }
 ],
 "name": "Google.org (GOOG)",
 "telephone": "( 33 1) 42 68 53 00"
}
</script>

Person: Để đánh dấu các thông tin cá nhân như tên, hình ảnh, liên hệ… Một số thuộc tính của schema Person là: name (tên), image (hình ảnh), url (địa chỉ web), email (email), telephone (số điện thoại), birthDate (ngày sinh)…

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Person",
 "name": "Peter Venkman",
 "hasOccupation": {
  "@type": "Occupation",
  "name": "Parapsychologist",
  "educationRequirements": "PhD in parapsychology"
 }
}
</script>

Place: Để đánh dấu các địa điểm như quốc gia, thành phố, công viên, khách sạn… Một số thuộc tính của schema Place là: name (tên), address (địa chỉ), geo (vị trí địa lý), image (hình ảnh), description (mô tả), openingHoursSpecification (thời gian mở cửa)…

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Place",
 "geo": {
  "@type": "GeoCoordinates",
  "latitude": "40.75",
  "longitude": "-73.98"
 },
 "name": "Empire State Building"
}
</script>

Product: Để đánh dấu các sản phẩm như tên, giá, đánh giá, mô tả… Một số thuộc tính của schema Product là: name (tên), image (hình ảnh), description (mô tả), sku (mã sản phẩm), brand (thương hiệu), offers (các ưu đãi), aggregateRating (đánh giá trung bình)…

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Product",
 "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "bestRating": "100",
  "ratingCount": "24",
  "ratingValue": "87"
 },
 "image": "dell-30in-lcd.jpg",
 "name": "Dell UltraSharp 30\" LCD Monitor",
 "offers": {
  "@type": "AggregateOffer",
  "priceCurrency": "USD",
  "highPrice": "1495",
  "lowPrice": "1250",
  "offerCount": "8",
  "offers": [
   {
    "@type": "Offer",
    "url": "save-a-lot-monitors.com/dell-30.html"
   },
   {
    "@type": "Offer",
    "url": "jondoe-gadgets.com/dell-30.html"
   }
  ]
 }
}
</script>

Bạn có thể tìm kiếm và chọn loại schema phù hợp nhất với nội dung của bạn trên trang web schema.org. Bạn nên chọn loại schema càng cụ thể càng tốt để cung cấp nhiều thông tin hơn cho công cụ tìm kiếm. Ví dụ:

<html>
 <head>
  <title>Title of a News Article</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "headline": "Title of a News Article",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": [{
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe",
     "url": "https://example.com/profile/janedoe123"
    },{
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe",
     "url": "https://example.com/profile/johndoe123"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Trong ví dụ này, bạn có thể chọn loại schema là Article để đánh dấu một bài viết trên blog của bạn. Nhưng nếu bạn muốn cung cấp thêm thông tin về thể loại của bài viết, bạn có thể chọn một loại schema con của Article, ví dụ như NewsArticle hoặc BlogPosting.

Hướng dẫn tạo mã Schema Markup cho nội dung của bạn

Bạn có thể tạo mã schema cho nội dung của bạn bằng cách viết thủ công hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ. Một số công cụ hỗ trợ tạo mã schema mà bạn có thể sử dụng là:

Google’s Structured Data Markup Helper: Một công cụ của Google giúp bạn tạo mã schema bằng cách chọn loại schema và đánh dấu các phần tử trên trang web của bạn.

Schema Markup Generator: Một công cụ miễn phí giúp bạn tạo mã schema bằng cách điền các thông tin vào một biểu mẫu.

Schema App: Một công cụ trả phí giúp bạn tạo và quản lý mã schema cho toàn bộ trang web của bạn.

Thời gian cần thiết: 5 phút

Bạn có thể sử dụng một trong những công cụ trên để tạo mã schema cho một ví dụ cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo mã schema cho một bài viết trên blog của bạn, bạn có thể làm như sau:

 1. Bước 1: Mở công cụ tạo mã Schema (Khuyên nghị dùng: Structured Data Markup Helper)

  Mở công cụ Structured Data Markup Helper và chọn tab “Trang web”Mở-công-cụ-Structured-Data-Markup-Helper-và-chọn-tab-Trang-web

 2. Bước 2: Chọn loại trang web mà bạn muốn đánh dấu

  Trong trường hợp này, tôi chọn “Bài viết”Chọn-loại-cấu-trúc-Schema

 3. Bước 3: Nhập URL hoặc mã HTML của trang web mà bạn muốn đánh dấu.

  Ở đây mình sẽ nhập HTML cho bài viết “Thiết kế giao diện web đẹp, chuyên nghiệp”. Nhập-URL-hoặc-mã-HTML-của-trang-web

 4. Bước 4: Nhấn nút “Bắt đầu gắn thẻ”

  Bạn sẽ thấy trang web của bạn được hiển thị ở bên trái và danh sách các yếu tố cần đánh dấu ở bên phải. (Phần HTML hiển thị hỏi lỗi xíu nhưng có đầy đủ nội dung bạn cần khai báo là được nhé!)Bắt-đầu-gắn-thẻ-schema-cho-website

 5. Bước 5: Làm nổi bật các phần trong trang web

  Làm nổi bật các phần của trang web chứa thông tin quan trọng về sự kiện, như tên, ngày giờ, địa điểm, đặt hẹn, v.v. Sau đó, chọn loại thông tin tương ứng trong danh sách thả xuống. Ví dụ: Mình làm nổi bật phần “Thiết kế giao diện web đẹp, chuyên nghiệp” và chọn “Tên” trong danh sách. Ngay lập tức, cột bên phải sẽ hiển thị thông tin bạn cần khai báo.Làm-nổi-bật-dữ-liệu-cần-khai-báo-Schema

 6. Lặp lại tuần hoàn các bước

  Lặp lại bước 5 cho tất cả các yếu tố bắt buộc và tùy chọn cho loại trang web của bạn. Bạn có thể xem các yếu tố đã được đánh dấu trong khung “Bản ghi”. Nếu bạn cần thêm thông tin mà không có trong trang web của bạn, bạn có thể nhấn nút “Thêm thẻ bị thiếu” và nhập giá trị cho các yếu tố cần thiết.Lặp-lại-tuần-hoàn-các-bước

 7. Bước 7: Tạo mã HTML hoặc JSON-LD

  Sau khi hoàn thành việc đánh dấu các yếu tố, nhấn nút Create HTML. Bạn sẽ thấy mã HTML của trang web của bạn đã được thêm các đoạn mã Schema Markup. Bạn có thể sao chép mã này và dán vào trang web của bạn hoặc tải xuống dưới dạng file JSON-LD.Tạo-mã-HTML-cho-cấu-trúc-Schema

 8. Bước 8: Kiểm tra mã Schema

  Kiểm tra mã Schema Markup của bạn bằng công cụ Schema Markup Validator hoặc Rich Results Test để xem liệu Google có thể hiểu được dữ liệu của bạn và hiển thị nó dưới dạng kết quả giàu tính năng hay không.Kiểm-tra-cấu-trúc-Schema

Nếu bạn muốn viết thủ công mã schema cho bài viết của bạn, bạn có thể sử dụng định dạng JSON-LD, là một trong những định dạng được Google khuyến khích sử dụng. Bạn có thể tham khảo ví dụ về mã schema cho loại Article trên trang web schema.org. Ví dụ:

<script type=“application/ld+json”> { “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “Article”, “headline”: “How to Boost Your SEO by Using Schema Markup”, “author”: { “@type”: “Person”, “name”: “Neil Patel” }, “datePublished”: “2021-12-09”, “image”: “https://neilpatel.com/wp-content/uploads/2017/04/schema-markup.jpg” } </script>

Cách kiểm tra mã Schema Markup

Sau khi tạo mã schema cho nội dung của bạn, bạn nên kiểm tra mã đó có hợp lệ và hiển thị đúng không. Bạn có thể sử dụng các công cụ sau để kiểm tra mã schema của bạn:

Google’s Rich Results Test: Một công cụ của Google giúp bạn kiểm tra xem mã schema của bạn có thể tạo ra các rich results nào trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể xem trước cách hiển thị của các rich results.

Kiểm-tra-cấu-trúc-Schema

Schema Markup Validator: Một công cụ mới của Google giúp bạn kiểm tra xem mã schema của bạn có tuân thủ các tiêu chuẩn của schema.org hay không. Bạn sẽ nhận được các thông báo về lỗi hoặc cảnh báo nếu có.

Bạn chỉ cần nhập URL hoặc mã HTML của trang web của bạn vào công cụ mà bạn muốn sử dụng và nhấn nút Run Test hoặc Validate. Công cụ sẽ cho bạn biết mã schema của bạn có lỗi hay cảnh báo gì không, và hiển thị xem rich snippet của bạn sẽ như thế nào trong kết quả tìm kiếm.

Câu hỏi thường gặp

Schema Markup có ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm không?

Schema Markup không phải là một yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của website. Tuy nhiên, Schema Markup có thể giúp website tăng khả năng hiển thị trên kết quả tìm kiếm bằng cách tạo ra các kết quả giàu tính năng (rich snippets) như hình ảnh, đánh giá, giá cả, v.v. Điều này giúp thu hút sự chú ý của người dùng và tăng tỷ lệ nhấp chuột (CTR), đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) và chuyển đổi của website. Những yếu tố này có thể gián tiếp ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của website, vì Google sẽ ưu tiên những website có CTR cao và UX tốt .

Schema Markup có thể sử dụng cho các trang web động không?

Schema Markup có thể sử dụng cho các trang web động, tức là những trang web có nội dung thay đổi theo thời gian hoặc theo người dùng. Tuy nhiên, để sử dụng Schema Markup cho các trang web động, bạn cần phải sử dụng một số kỹ thuật khác nhau so với các trang web tĩnh. Một số kỹ thuật phổ biến là:
– Sử dụng các biến để thay thế các giá trị cố định trong mã Schema Markup. Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo Schema Markup cho một trang web tin tức, bạn có thể sử dụng các biến như {{title}}, {{date}}, {{author}}, {{image}}, v.v. để thay thế cho các giá trị cụ thể của mỗi bài viết.
– Sử dụng các công cụ như Google Tag Manager để chèn mã Schema Markup vào các trang web động một cách tự động. Bạn có thể tạo các quy tắc để xác định loại Schema Markup và các giá trị tương ứng cho mỗi trang web hoặc mỗi loại trang web.
– Sử dụng các plugin hoặc module cho các nền tảng quản lý nội dung (CMS) như WordPress, Joomla, Drupal, v.v. để tạo và chèn mã Schema Markup vào các trang web động. Các plugin hoặc module này thường có giao diện đơn giản và dễ sử dụng, và hỗ trợ nhiều loại Schema Markup khác nhau.

Schema Markup có cần phải cập nhật thường xuyên không?

Schema Markup không cần phải cập nhật thường xuyên, trừ khi có những thay đổi lớn về nội dung hoặc cấu trúc của website.
Tuy nhiên, bạn nên theo dõi các cập nhật mới nhất về Schema Markup từ schema.org hoặc Google để biết về các loại Schema Markup mới, các thuộc tính mới hoặc các yêu cầu mới.
Bạn cũng nên kiểm tra thường xuyên Schema Markup của website bằng các công cụ như Schema Markup Validator hoặc Rich Results Test để phát hiện và sửa chữa các lỗi hoặc cảnh báo có thể ảnh hưởng đến hiển thị của website trên kết quả tìm kiếm.

Schema Markup có thể bị trùng lặp hoặc xung đột không?

Schema Markup có thể bị trùng lặp hoặc xung đột nếu bạn sử dụng nhiều loại Schema Markup khác nhau cho cùng một trang web hoặc cùng một phần nội dung.
Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các công cụ tìm kiếm và ảnh hưởng đến hiển thị của website trên kết quả tìm kiếm. Vì vậy, bạn nên tránh sử dụng nhiều loại Schema Markup khác nhau cho cùng một trang web hoặc cùng một phần nội dung.
Bạn nên chọn loại Schema Markup phù hợp nhất với mục đích và nội dung của website. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều loại Schema Markup cho cùng một trang web, bạn nên sử dụng kỹ thuật gọi là nesting, tức là đặt các loại Schema Markup con bên trong loại Schema Markup cha.
Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng Schema Markup cho một trang web về sản phẩm và đánh giá, bạn có thể đặt Schema Markup loại Review bên trong Schema Markup loại Product.

Giá trị cốt lõi của Schema Markup

Schema markup là một loại mã giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn và hiển thị nó tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng schema markup để tạo ra các rich snippet, là những thông tin bổ sung thu hút người dùng nhấp vào trang web của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng schema markup để trở thành một thực thể trong Knowledge Graph của Google, là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng thương hiệu.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về schema markup và cách sử dụng nó cho SEO. Hãy thử áp dụng schema markup cho trang web của bạn và xem kết quả nhé!


Đánh giá: 

(0 lượt)
Lưu ý:

*Thông tin trong bài viết đều là những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ sáng tạo tại MDIGI . Mọi hành vi sao chép vui lòng ghi trích dẫn nguồn MDIGI.vn! Xem Điều khoản & điều kiện của Chúng tôi.

*Cập nhật mới nhất ngày: 08/08/2023

Đôi nét về tác giả Misa

Misa

Hiện là Co-Founder, chịu trách nhiệm định hướng phát triển MDIGI lớn mạnh trên nền tảng công nghệ số, giúp khách hàng có thể trải nghiệm được Dịch vụ Uy Tín – Tận Tâm – Chuyên Nghiệp mà chỉ có tại MDIGI.

13 bài viết cùng chủ đề SEO Technical

Schema Markup là gì? Cách sử dụng nó cho SEO
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận