Liên hệ tư vấn

Tùy chỉnh trang Đăng nhập và Đăng ký WordPress chi tiết


WordPress là một nền tảng quản lý nội dung phổ biến và dễ sử dụng, cho phép bạn tạo và quản lý các trang web của mình một cách hiệu quả. WordPress cung cấp tính năng đăng nhập và đăng ký mặc định cho người dùng, nhưng bạn có thể muốn tùy chỉnh trang đăng nhập và đăng ký của mình để phù hợp với thương hiệu, thiết kế và nhu cầu của bạn.

Tùy chỉnh trang đăng nhập và đăng ký WordPress có nhiều lợi ích, chẳng hạn như:

 • Tăng sự tin tưởng và nhận diện thương hiệu của bạn
 • Tạo ấn tượng tốt cho khách truy cập và khách hàng tiềm năng
 • Nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng tương tác
 • Bảo mật và bảo vệ trang web của bạn khỏi các cuộc tấn công giả mạo

tuy-chinh-trang-dang-ky-dang-nhap-trong-wordpress

Tùy chỉnh trang đăng nhập

Trang đăng nhập là trang mà người dùng phải nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào trang web của bạn. Trang đăng nhập mặc định của WordPress có thiết kế khá đơn giản và không có nhiều tuỳ biến. Bạn có thể muốn tùy chỉnh trang đăng nhập để làm cho nó thân thiện hơn với người dùng, phản ánh thương hiệu của bạn và thu hút sự chú ý của khách truy cập.

Định dạng trang đăng nhập

Để tùy chỉnh trang đăng nhập, bạn có hai lựa chọn chính: sử dụng plugin hoặc sửa đổi mã nguồn.

Sử dụng plugin tùy chỉnh trang đăng nhập

Sử dụng plugin là cách dễ nhất và nhanh nhất để tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress. Có nhiều plugin miễn phí và có phí cho bạn lựa chọn, chẳng hạn như:

Custom Login Page Customizer

Custom-Login-Page-Add-Plugin

LoginPress

loginpress-plugin-search2

WPForms

Contact-Form-WPForms-Install-2

Các plugin này cho phép bạn thay đổi hình ảnh, logo, màu sắc, phông chữ, thông báo và nhiều tuỳ biến khác cho trang đăng nhập của bạn một cách dễ dàng thông qua giao diện kéo thả hoặc bảng điều khiển. Bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin, sau đó điều hướng đến phần cài đặt của plugin để bắt đầu tùy chỉnh.

Sửa đổi mã nguồn của trang đăng nhập

Sửa đổi mã nguồn là cách cần đến kỹ thuật cao hơn để tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress. Bạn sẽ cần có kiến thức về HTML, CSS, PHP WordPress để thực hiện được cách này. Bạn sẽ phải sửa đổi các file trong thư mục wp-login.php hoặc trong theme con (child theme) của bạn.

Hình ảnh và logo là hai yếu tố quan trọng để tạo ra một trang đăng nhập ấn tượng và chuyên nghiệp. Bạn có thể thay đổi hình ảnh và logo của trang đăng nhập WordPress để phù hợp với thương hiệu, mục đích và khán giả của bạn.

Thay đổi hình nền

Hình nền là phần lớn nhất của trang đăng nhập, nó có thể tạo ra một không gian màu sắc, cảm xúc và sự liên kết với người dùng. Bạn có thể thay đổi hình nền của trang đăng nhập WordPress bằng cách sử dụng plugin hoặc sửa đổi mã nguồn.

Nếu bạn sử dụng plugin, bạn có thể chọn một hình ảnh từ thư viện của plugin hoặc tải lên hình ảnh của riêng bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước, vị trí, độ trong suốt và hiệu ứng của hình nền.

Nếu bạn sửa đổi mã nguồn, bạn sẽ cần phải thêm một đoạn CSS vào file functions.php hoặc style.css của theme con của bạn. Bạn có thể sử dụng mã sau để thay đổi hình nền:

body.login {
  background-image: url('your-image-url');
  background-size: cover;
  background-position: center;
}

Bạn có thể thay đổi url của hình ảnh bằng đường dẫn của hình ảnh mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính khác như background-size, background-position, background-repeat, background-attachmentbackground-color để phù hợp với ý muốn của bạn.

Thay đổi logo trang đăng nhập

Logo là biểu tượng của thương hiệu của bạn, nó giúp người dùng nhận ra và ghi nhớ trang web của bạn. Bạn có thể thay đổi logo trang đăng nhập WordPress để thể hiện tính chuyên nghiệp và sáng tạo của bạn.

Nếu bạn sử dụng plugin, bạn có thể chọn một logo từ thư viện của plugin hoặc tải lên logo của riêng bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước, vị trí, liên kết và tiêu đề của logo.

Nếu bạn sửa đổi mã nguồn, bạn sẽ cần phải thêm hai đoạn CSS và PHP vào file functions.php hoặc style.css của theme con của bạn. Bạn có thể sử dụng mã sau để thay đổi logo:

.login h1 a {
  background-image: url('Chỗ này điền URL hình đại diện của bạn nhé!');
  width: 300px;
  height: 100px;
  background-size: contain;
}
function custom_login_logo_url() {
  return home_url();
}
add_filter( 'login_headerurl', 'custom_login_logo_url' );

function custom_login_logo_title() {
  return get_bloginfo( 'name' );
}
add_filter( 'login_headertitle', 'custom_login_logo_title' );

Bạn có thể thay đổi url của logo bằng đường dẫn của logo mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính khác như width, height, background-size, background-position và background-repeat để phù hợp với ý muốn của bạn.

Đoạn PHP thứ nhất sẽ thay đổi liên kết của logo thành trang chủ của trang web của bạn. Đoạn PHP thứ hai sẽ thay đổi tiêu đề của logo thành tên của trang web của bạn.

Thay đổi màu sắc và phông chữ

Màu sắc và phông chữ là hai yếu tố quan trọng để tạo ra một trang đăng nhập hài hòa và dễ nhìn. Bạn có thể thay đổi màu sắc và phông chữ của trang đăng nhập WordPress để tạo ra một sự phối hợp với hình nền, logo và thương hiệu của bạn.

Sử dụng CSS để thay đổi màu sắc

Để thay đổi màu sắc của trang đăng nhập WordPress, bạn có thể sử dụng CSS để điều chỉnh các thuộc tính như color, background-color, border-color, box-shadow và outline cho các thành phần khác nhau của trang đăng nhập, chẳng hạn như:

 • Tiêu đề
 • Biểu mẫu
 • Nút
 • Liên kết
 • Thông báo

Bạn có thể thêm CSS vào file functions.php hoặc style.css của theme con của bạn, hoặc sử dụng plugin để thêm CSS tùy chỉnh. Tôi sử dụng mã sau để ví dụ cho bạn rõ hơn:

.login h1 {
  color: #ffffff;
}

.login form {
  background-color: #f0f0f0;
  border-color: #cccccc;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.13);
}

.login form .input, .login form input[type=checkbox], .login input[type=text] {
  background-color: #ffffff;
  border-color: #dddddd;
  outline: none;
}

.login .button-primary {
  background-color: #0073aa;
  border-color: #0073aa;
  box-shadow: 0 1px 0 #006799;
}

.login .button-primary:hover, .login .button-primary:focus {
  background-color: #008ec2;
  border-color: #008ec2;
}

.login #nav a, .login #backtoblog a {
  color: #555d66;
}

.login #nav a:hover, .login #backtoblog a:hover {
  color: #00a0d2;
}

.login .message {
  border-left-color: #00a0d2;
}

Bạn có thể thay đổi các giá trị màu sắc bằng mã hex hoặc mã RGB theo ý muốn của bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính khác như opacity, transition và filter để tạo ra các hiệu ứng màu sắc khác nhau.

Sử dụng CSS để thay đổi phông chữ

Để thay đổi phông chữ của trang đăng nhập WordPress, bạn có thể sử dụng CSS để điều chỉnh các thuộc tính như font-family, font-size, font-weight, font-style và text-align cho các thành phần khác nhau của trang đăng nhập, chẳng hạn như:

 • Tiêu đề
 • Biểu mẫu
 • Nút Button
 • Liên kết
 • Thông báo

Ví dụ:

.login h1 {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
}

.login form {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 14px;
}

.login form .input, .login form input[type=checkbox], .login input[type=text] {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 14px;
}

.login .button-primary {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
}

.login #nav a, .login #backtoblog a {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 12px;
}

.login .message {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 14px;
}

Bạn có thể thay đổi các giá trị phông chữ bằng tên hoặc mã của phông chữ mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính khác như line-height, letter-spacing và text-transform để tạo ra các hiệu ứng phông chữ khác nhau.

Thêm thông báo tùy chỉnh

Thông báo là một phần quan trọng của trang đăng nhập, nó giúp người dùng biết được trạng thái và kết quả của việc đăng nhập, đăng ký hoặc khôi phục mật khẩu. Bạn có thể thêm thông báo tùy chỉnh vào trang đăng nhập WordPress để tăng sự thân thiện và hữu ích cho người dùng.

Sử dụng plugin để thêm thông báo

Sử dụng plugin là cách dễ nhất và nhanh nhất để thêm thông báo tùy chỉnh vào trang đăng nhập WordPress. Có nhiều plugin miễn phí và có phí cho bạn lựa chọn, chẳng hạn như:

 • Login Message
 • Custom Login Page Customizer
 • LoginPress

Các plugin này cho phép bạn thêm thông báo tùy chỉnh cho các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như:

 • Thông báo chào mừng khi người dùng đăng nhập thành công
 • Thông báo lỗi khi người dùng đăng nhập thất bại
 • Thông báo hướng dẫn khi người dùng quên mật khẩu
 • Thông báo xác nhận khi người dùng đăng ký thành công

Bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin, sau đó điều hướng đến phần cài đặt của plugin để bắt đầu tùy chỉnh.

Sửa đổi mã nguồn để thêm thông báo

Sửa đổi mã nguồn là cách tiên tiến hơn để thêm thông báo tùy chỉnh vào trang đăng nhập WordPress. Bạn sẽ cần có kiến thức về PHP và WordPress để thực hiện được cách này. Bạn sẽ phải sửa đổi các file trong thư mục wp-login.php hoặc trong theme con (child theme) của bạn.

Tùy chỉnh trang đăng ký

Trang đăng ký là trang mà người dùng phải nhập thông tin cá nhân và email để tạo tài khoản trên trang web của bạn. Trang đăng ký mặc định của WordPress cũng có thiết kế khá đơn giản và không có nhiều tuỳ biến. Bạn có thể muốn tùy chỉnh trang đăng ký để làm cho nó thân thiện hơn với người dùng, thu hút và giữ chân khách hàng tiềm năng.

Định dạng trang đăng ký

Để tùy chỉnh trang đăng ký, bạn cũng có hai lựa chọn chính: sử dụng plugin hoặc sửa đổi mã nguồn.

Sử dụng plugin tùy chỉnh trang đăng ký

Sử dụng plugin là cách dễ nhất và nhanh nhất để tùy chỉnh trang đăng ký WordPress. Có nhiều plugin miễn phí và có phí cho bạn lựa chọn, chẳng hạn như:

WPForms

wpformslogo

ProfilePress

install-profilepress

Ultimate Member

Install-Activate-Ultimate-Member

Các plugin này cho phép bạn thay đổi hình ảnh, logo, màu sắc, phông chữ, thông báo và nhiều tuỳ biến khác cho trang đăng ký của bạn một cách dễ dàng thông qua giao diện kéo thả hoặc bảng điều khiển. Bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin, sau đó điều hướng đến phần cài đặt của plugin để bắt đầu tùy chỉnh.

Sửa đổi mã nguồn của trang đăng ký

Sửa đổi mã nguồn là cách tiên tiến hơn để tùy chỉnh trang đăng ký WordPress. Bạn sẽ cần có kiến thức về HTML, CSS, PHP và WordPress để thực hiện được cách này. Bạn sẽ phải sửa đổi các file trong thư mục wp-login.php hoặc trong theme con (child theme) của bạn.

Thay đổi hình ảnh và logo

Hình ảnh và logo cũng là hai yếu tố quan trọng để tạo ra một trang đăng ký ấn tượng và chuyên nghiệp. Bạn có thể thay đổi hình ảnh và logo của trang đăng ký WordPress để phù hợp với thương hiệu, mục đích và khán giả của bạn.

Thay đổi hình nền

Hình nền là phần lớn nhất của trang đăng ký, nó có thể tạo ra một không gian màu sắc, cảm xúc và sự liên kết với người dùng. Bạn có thể thay đổi hình nền của trang đăng ký WordPress bằng cách sử dụng plugin hoặc sửa đổi mã nguồn.

Nếu bạn sử dụng plugin, bạn có thể chọn một hình ảnh từ thư viện của plugin hoặc tải lên hình ảnh của riêng bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước, vị trí, độ trong suốt và hiệu ứng của hình nền.

Nếu bạn sửa đổi mã nguồn, bạn sẽ cần phải thêm một đoạn CSS vào file functions.php hoặc style.css của theme con của bạn. Bạn có thể sử dụng mã sau để thay đổi hình nền:

body.login {
  background-image: url('your-image-url');
  background-size: cover;
  background-position: center;
}

Bạn có thể thay đổi url của hình ảnh bằng đường dẫn của hình ảnh mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính khác như background-size, background-position, background-repeat, background-attachment và background-color để phù hợp với ý muốn của bạn.

Thay đổi logo trang đăng ký

Logo là biểu tượng của thương hiệu của bạn, nó giúp người dùng nhận ra và ghi nhớ trang web của bạn. Bạn có thể thay đổi logo trang đăng ký WordPress để thể hiện tính chuyên nghiệp và sáng tạo của bạn.

Nếu bạn sử dụng plugin, bạn có thể chọn một logo từ thư viện của plugin hoặc tải lên logo của riêng bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước, vị trí, liên kết và tiêu đề của logo.

Nếu bạn sửa đổi mã nguồn, bạn sẽ cần phải thêm hai đoạn CSS và PHP vào file functions.php hoặc style.css của theme con của bạn. Bạn có thể sử dụng mã sau để thay đổi logo:

.login h1 a {
  background-image: url('your-logo-url');
  width: 300px;
  height: 100px;
  background-size: contain;
}
function custom_login_logo_url() {
  return home_url();
}
add_filter( 'login_headerurl', 'custom_login_logo_url' );

function custom_login_logo_title() {
  return get_bloginfo( 'name' );
}
add_filter( 'login_headertitle', 'custom_login_logo_title' );

Bạn có thể thay đổi url của logo bằng đường dẫn của logo mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính khác như width, height, background-size, background-position và background-repeat để phù hợp với ý muốn của bạn.

Đoạn PHP thứ nhất sẽ thay đổi liên kết của logo thành trang chủ của trang web của bạn. Đoạn PHP thứ hai sẽ thay đổi tiêu đề của logo thành tên của trang web của bạn.

Thay đổi màu sắc và phông chữ

Màu sắc và phông chữ cũng là hai yếu tố quan trọng để tạo ra một trang đăng ký hài hòa và dễ nhìn. Bạn có thể thay đổi màu sắc và phông chữ của trang đăng ký WordPress để tạo ra một sự phối hợp với hình nền, logo và thương hiệu của bạn.

Sử dụng CSS để thay đổi màu sắc

Để thay đổi màu sắc của trang đăng ký WordPress, bạn có thể sử dụng CSS để điều chỉnh các thuộc tính như color, background-color, border-color, box-shadow và outline cho các thành phần khác nhau của trang đăng ký, chẳng hạn như:

 • Tiêu đề
 • Biểu mẫu
 • Nút
 • Liên kết
 • Thông báo

Bạn có thể thêm CSS vào file functions.php hoặc style.css của theme con của bạn, hoặc sử dụng plugin để thêm CSS tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng mã sau để ví dụ:

.login h1 {
  color: #ffffff;
}

.login form {
  background-color: #f0f0f0;
  border-color: #cccccc;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.13);
}

.login form .input, .login form input[type=checkbox], 
.login input[type=text] { background-color: #ffffff; border-color: #dddddd; outline: none; }

.login .button-primary { background-color: #0073aa; border-color: #0073aa; box-shadow: 0 1px 0 #006799; }

.login .button-primary:hover, .login .button-primary:focus { background-color: #008ec2; border-color: #008ec2; }

.login #nav a, .login #backtoblog a { color: #555d66; }

.login #nav a:hover, .login #backtoblog a:hover { color: #00a0d2; }

.login .message { border-left-color: #00a0d2; }

Bạn có thể thay đổi các giá trị màu sắc bằng mã hex hoặc mã RGB theo ý muốn của bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính khác như opacity, transition và filter để tạo ra các hiệu ứng màu sắc khác nhau.

Sử dụng CSS để thay đổi phông chữ

Để thay đổi phông chữ của trang đăng ký WordPress, bạn có thể sử dụng CSS để điều chỉnh các thuộc tính như font-family, font-size, font-weight, font-style và text-align cho các thành phần khác nhau của trang đăng ký, chẳng hạn như:

 • Tiêu đề
 • Biểu mẫu
 • Nút
 • Liên kết
 • Thông báo

Bạn có thể thêm CSS vào file functions.php hoặc style.css của theme con của bạn, hoặc sử dụng plugin để thêm CSS tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng mã sau để ví dụ:

.login h1 {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}

.login form {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-size: 14px;
}

.login form .input, .login form input[type=checkbox], .login input[type=text] {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-size: 14px;
}

.login .button-primary {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
}

.login #nav a, .login #backtoblog a {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-size: 12px;
}

.login .message {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-size: 14px;
}

Bạn có thể thay đổi các giá trị phông chữ bằng tên hoặc mã của phông chữ mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thuộc tính khác như line-height, letter-spacing và text-transform để tạo ra các hiệu ứng phông chữ khác nhau.

Thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu đăng ký

Trường tùy chỉnh là một phần quan trọng của trang đăng ký, nó giúp bạn thu thập thông tin cần thiết và hữu ích từ người dùng. Bạn có thể thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu đăng ký WordPress để tăng sự linh hoạt và cá nhân hóa cho người dùng.

Sử dụng plugin để thêm trường tùy chỉnh

Sử dụng plugin là cách dễ nhất và nhanh nhất để thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu đăng ký WordPress. Có nhiều plugin miễn phí và có phí cho bạn lựa chọn, chẳng hạn như:

 • WPForms
 • ProfilePress
 • Ultimate Member

Các plugin này cho phép bạn thêm các loại trường tùy chỉnh khác nhau, chẳng hạn như:

 • Trường văn bản
 • Trường số
 • Trường email
 • Trường mật khẩu
 • Trường chọn
 • Trường đa chọn
 • Trường kéo thả
 • Trường ngày tháng
 • Trường tệp đính kèm

Bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin, sau đó điều hướng đến phần cài đặt của plugin để bắt đầu tùy chỉnh.

Sửa đổi mã nguồn để thêm trường tùy chỉnh

Sửa đổi mã nguồn là cách tiên tiến hơn để thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu đăng ký WordPress. Bạn sẽ cần có kiến thức về HTML, CSS, PHP và WordPress để thực hiện được cách này. Bạn sẽ phải sửa đổi các file trong thư mục wp-login.php hoặc trong theme con (child theme) của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tạo và tùy chỉnh trang đăng nhập và đăng ký WordPress riêng biệt cho trang web của mình không?

– Có, bạn có thể tạo trang đăng nhập và đăng ký riêng biệt cho trang web của mình bằng cách sử dụng plugin hoặc shortcode.
– Một số plugin cho phép bạn tạo trang đăng nhập và đăng ký riêng biệt là: WPForms, ProfilePress, Ultimate Member..
– Một số shortcode cho phép bạn tạo trang đăng nhập và đăng ký riêng biệt là: wp_login_form, wp_register.

Tôi có thể thêm xác thực hai yếu tố vào trang đăng nhập của mình không?

– Có, bạn có thể thêm xác thực hai yếu tố vào trang đăng nhập của mình để tăng cường bảo mật cho trang web của mình. Xác thực hai yếu tố là một phương pháp yêu cầu người dùng cung cấp hai loại thông tin để xác minh danh tính của họ, chẳng hạn như mật khẩu và mã OTP.
– Bạn có thể thêm xác thực hai yếu tố vào trang đăng nhập của mình bằng cách sử dụng plugin hoặc sửa đổi mã nguồn. Một số plugin cho phép bạn thêm xác thực hai yếu tố vào trang đăng nhập của mình là:
1. Two Factor
2. Google Authenticator
3. Jetpack

Tôi có thể tùy chỉnh email xác nhận khi người dùng đăng ký không?

– Có, bạn có thể tùy chỉnh email xác nhận khi người dùng đăng ký để gửi thông tin quan trọng, hướng dẫn hoặc lời chào mừng cho người dùng mới. Email xác nhận là email được gửi tự động khi người dùng hoàn thành quá trình đăng ký, nó chứa một liên kết để kích hoạt tài khoản của họ.
– Bạn có thể tùy chỉnh email xác nhận khi người dùng đăng ký bằng cách sử dụng plugin hoặc sửa đổi mã nguồn. Một số plugin cho phép bạn tùy chỉnh email xác nhận khi người dùng đăng ký là:
1. WPForms
2. ProfilePress
3. Better Notifications for WP

Tôi có thể chặn các người dùng không mong muốn từ việc đăng ký không?

– Có, bạn có thể chặn các người dùng không mong muốn từ việc đăng ký để bảo vệ trang web của mình khỏi spam, bot hoặc các cuộc tấn công khác. Các người dùng không mong muốn là những người dùng không có ý định sử dụng trang web của bạn một cách hợp lệ, họ có thể gây ra rắc rối, phiền toái hoặc thiệt hại cho trang web của bạn.
– Bạn có thể chặn các người dùng không mong muốn từ việc đăng ký bằng cách sử dụng plugin hoặc sửa đổi cài đặt. Một số plugin cho phép bạn chặn các người dùng không mong muốn từ việc đăng ký là:
1. Stop Spammers
2. WPBruiser
3. User Registration & User Profile – Profile Builder
– Một số cài đặt cho phép bạn chặn các người dùng không mong muốn từ việc đăng ký là:
+ Chỉ cho phép người dùng có email từ các miền nhất định đăng ký
+ Yêu cầu người dùng nhập một mã captcha hoặc một câu hỏi bảo mật để đăng ký
+ Yêu cầu người dùng xác nhận email của họ trước khi đăng ký
+ Yêu cầu quản trị viên phê duyệt người dùng mới trước khi đăng ký

Tôi có thể tạo và tùy chỉnh trang đăng nhập và đăng ký WordPress bằng Elementor không?

– Có, bạn có thể tạo một trang đăng nhập và đăng ký bằng Elementor, một plugin xây dựng trang kéo thả nổi tiếng cho WordPress. Elementor cho phép bạn tạo và tùy chỉnh trang đăng nhập và đăng ký của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng, không cần phải viết code.
– Để tạo một trang đăng nhập và đăng ký bằng Elementor, bạn cần có phiên bản Pro của Elementor, sau đó làm theo các bước sau:
1. Tạo một trang mới và chỉnh sửa nó bằng Elementor
2. Chọn mẫu trang đăng nhập hoặc trang đăng ký từ thư viện của Elementor hoặc tạo một trang từ đầu
3. Kéo và thả các widget liên quan vào trang, chẳng hạn như Login Form, Register Form, Image, Heading, Text Editor, Button, Icon, Social Icons và Spacer
4. Tùy chỉnh các widget theo ý muốn của bạn, chẳng hạn như thay đổi hình ảnh, logo, màu sắc, phông chữ, thông báo và nhiều tuỳ biến khác
5. Lưu và xuất bản trang của bạn


Lời kết

Đó là những gợi ý về cách tùy chỉnh trang đăng nhập và đăng ký WordPress của chúng tôi. Hy vọng bạn đã tìm được những thông tin hữu ích và áp dụng được vào trang web của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn thành công!


Đánh giá: 

5/5 (1)
Lưu ý:

*Thông tin trong bài viết đều là những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ sáng tạo tại MDIGI . Mọi hành vi sao chép vui lòng ghi trích dẫn nguồn MDIGI.vn! Xem Điều khoản & điều kiện của Chúng tôi.

*Cập nhật mới nhất ngày: 08/08/2023

Đôi nét về tác giả Thieu Bui

Thieu Bui

Phụ trách chính mảng kỹ thuật @ MDIGI

38 bài viết cùng chủ đề Tự học Wordpress

Backup website WordPress là gì? Tại sao cần backup
Tạo trang Thành viên Membership Site với WordPress
Hướng dẫn tạo Blog WordPress chi tiết từ A-Z
02 cách tạo Menu trong WordPress cực đơn giản
03 cách tạo Landing Page WordPress chi tiết từ A-Z
Cấu trúc của thư mục Theme trong WordPress
Ứng dụng PHP để phát triển Website WordPress
Hướng dẫn cài đặt XAMPP chi tiết từ A-Z
Cấu trúc Thư mục WordPress gồm những gì?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận