Liên hệ tư vấn

Vòng đời tên miền là gì? Tên miền có bị xóa khi hết hạn?


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vòng đời tên miền quốc tế và Việt Nam, cũng như các giai đoạn và trạng thái của chúng. Bạn sẽ biết được khi nào tên miền tự do, đã đăng ký, hết hạn, xử lý thu hồi và được phát hành lại. Bạn cũng sẽ biết được các quy định và thủ tục liên quan đến việc đăng ký, gia hạn, chuyển nhượng và thu hồi tên miền. Hãy cùng theo dõi nhé!

vong-doi-ten-mien

Các trạng thái của tên miền

Tên miền là một chuỗi ký tự dùng để định danh một địa chỉ IP trên internet, ví dụ như google.com, facebook.com, v.v. Tên miền giúp cho người dùng dễ dàng truy cập vào các trang web mà không cần nhớ các số IP phức tạp. Tên miền có thể có nhiều trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào quá trình đăng ký, sử dụng và hết hạn của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các trạng thái của tên miền, cũng như vòng đời của tên miền Việt Nam và quốc tế.

Một tên miền có thể có nhiều trạng thái khác nhau, bao gồm:

cac-trang-thai-cua-ten-mien
  • OK: Đây là trạng thái bình thường của tên miền khi nó đang hoạt động và có thể gia hạn. Tên miền ở trạng thái này có thể được chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc được sửa đổi thông tin. Ví dụ: Tên miền [google.com] hiện đang ở trạng thái OK.
  • pendingDelete: Đây là trạng thái của tên miền khi nó đã hết hạn và đang chờ xóa. Tên miền ở trạng thái này không thể được gia hạn, chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc sửa đổi thông tin. Tên miền sẽ ở trạng thái này trong khoảng 5 ngày trước khi được xóa hoàn toàn. Ví dụ: Tên miền [hanoitourist.com] hiện đang ở trạng thái pendingDelete.
  • redemptionPeriod: Đây là trạng thái của tên miền khi nó đã bị xóa và có thể được khôi phục trong một khoảng thời gian nhất định. Tên miền ở trạng thái này không thể được gia hạn, chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc sửa đổi thông tin. Tên miền sẽ ở trạng thái này trong khoảng 30 ngày trước khi được xóa vĩnh viễn. Ví dụ: Tên miền [vietnamtourism.com] hiện đang ở trạng thái redemptionPeriod.
  • v.v.

Để kiểm tra trạng thái của một tên miền, chúng ta có thể sử dụng các công cụ tra cứu whois, ví dụ như [whois.matbao.vn] hoặc [whois.icann.org]. Các công cụ này sẽ cho chúng ta biết thông tin chi tiết về tên miền, bao gồm ngày đăng ký, ngày hết hạn, nhà cung cấp, thông tin liên lạc, v.v.

Trạng thái tên miền tại Đơn vị Cấp phát tên miền (Registry)

Đơn vị Cấp phát tên miền (Registry) là tổ chức có trách nhiệm quản lý và cấp phát các tên miền thuộc một phần mở rộng nhất định, ví dụ như .vn, .com, .net, v.v. Registry sẽ đặt các trạng thái cho tên miền để thể hiện quá trình đăng ký, sử dụng, hết hạn và xóa của tên miền. Các trạng thái tên miền tại Registry có thể được tra cứu thông qua các công cụ whois, ví dụ như [whois.matbao.vn] hoặc [whois.icann.org]. Một số trạng thái tên miền phổ biến tại Registry là OK, pendingDelete, redemptionPeriod, v.v.

Trạng thái tên miền tại Nhà đăng ký tên miền (Registrar)

Nhà đăng ký tên miền (Registrar) là tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký và quản lý tên miền cho khách hàng. Registrar sẽ đặt các trạng thái cho tên miền để thể hiện các hạn chế hoặc quyền lợi của chủ sở hữu tên miền. Các trạng thái tên miền tại Registrar cũng có thể được tra cứu thông qua các công cụ whois. Một số trạng thái tên miền phổ biến tại Registrar là clientDeleteProhibited, clientTransferProhibited, clientUpdateProhibited, v.v..

Vòng đời tên miền là gì?

vong-doi-ten-mien-la-gi

Vòng đời tên miền là quá trình mà một tên miền trải qua từ khi được đăng ký cho đến khi bị thu hồi. Vòng đời tên miền có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tên miền là quốc tế hay Việt Nam. Tên miền quốc tế là tên miền được quản lý bởi ICANN, còn tên miền Việt Nam là tên miền được quản lý bởi VNNIC.

Tìm hiểu về vòng đời tên miền sẽ giúp bạn nắm được thời gian sử dụng, gia hạn, khôi phục và bảo vệ tên miền của mình một cách hiệu quả.

Vòng đời tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam là các tên miền có phần mở rộng là .vn hoặc .com.vn, .net.vn, v.v. Tên miền Việt Nam được quản lý bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, thông qua Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Vòng đời tên miền Việt Nam trước ngày 07/02/2022

Trước ngày 07/02/2022, vòng đời tên miền Việt Nam có các giai đoạn sau:

Đăng ký

Đây là giai đoạn khi chủ sở hữu tên miền đăng ký tên miền với một nhà cung cấp dịch vụ tên miền (Registrar) được VNNIC ủy quyền. Thời hạn đăng ký tối thiểu là 1 năm và tối đa là 10 năm.

Sử dụng

Đây là giai đoạn khi chủ sở hữu tên miền sử dụng tên miền để xây dựng trang web, gửi email, v.v. Chủ sở hữu tên miền có thể thay đổi thông tin liên lạc, chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc gia hạn tên miền trong giai đoạn này.

Hết hạn

Đây là giai đoạn khi thời hạn đăng ký của tên miền kết thúc. Tên miền sẽ không thể sử dụng nữa và sẽ bị ngừng hoạt động. Chủ sở hữu tên miền có thể gia hạn tên miền trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn.

Xóa

Đây là giai đoạn khi chủ sở hữu tên miền không gia hạn tên miền trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn. Tên miền sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của VNNIC và trở nên khả dụng cho người khác đăng ký.

Vòng đời tên miền Việt Nam sau ngày 07/02/2022

cac-giai-doan-trong-vong-doi-ten-mien-viet-nam

Sau ngày 07/02/2022, vòng đời tên miền Việt Nam có một số thay đổi theo thông tư 21/2021/TT-BTTTT. Các thay đổi chính bao gồm:

Thời gian cho phép gia hạn tên miền sau khi hết hạn được kéo dài từ 30 ngày lên 45 ngày.

Thêm một giai đoạn mới là pendingDelete, trong đó tên miền sẽ được giữ lại trong khoảng 5 ngày trước khi được xóa hoàn toàn. Trong giai đoạn này, chủ sở hữu tên miền không thể gia hạn, chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc sửa đổi thông tin của tên miền.

Vòng đời tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế là các tên miền có phần mở rộng là .com, .net, .org, v.v. Tên miền quốc tế được quản lý bởi ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), một tổ chức phi lợi nhuận có trách nhiệm duy trì và phân bổ các tài nguyên internet, bao gồm tên miền, số IP, giao thức, v.v.

Các giai đoạn của vòng đời tên miền quốc tế

Vòng đời tên miền quốc tế có các giai đoạn sau:

Vong-doi-cua-1-ten-mien

Available

Đây là giai đoạn khi tên miền chưa được đăng ký và có thể được mua bởi bất kỳ ai. Tên miền ở giai đoạn này có thể được tra cứu thông qua các công cụ tìm kiếm tên miền, ví dụ như [namecheap.com] hoặc [godaddy.com].

Registered (Active)

Đây là giai đoạn khi tên miền đã được đăng ký và sử dụng bởi chủ sở hữu. Tên miền ở giai đoạn này có thể được gia hạn, chuyển sang nhà cung cấp khác hoặc sửa đổi thông tin. Thời hạn đăng ký tối thiểu là 1 năm và tối đa là 10 năm.

Expired (Registrar Hold)

Đây là giai đoạn khi thời hạn đăng ký của tên miền kết thúc. Tên miền sẽ không thể sử dụng nữa và sẽ bị ngừng hoạt động. Chủ sở hữu tên miền có thể gia hạn tên miền trong vòng 40 ngày kể từ ngày hết hạn.

Redemption Period

Đây là giai đoạn khi chủ sở hữu tên miền không gia hạn tên miền trong vòng 40 ngày kể từ ngày hết hạn. Tên miền sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp và chuyển sang trạng thái pendingDelete. Tuy nhiên, chủ sở hữu tên miền vẫn có thể khôi phục tên miền trong vòng 30 ngày, nhưng phải trả một khoản phí cao.

Pending Delete

Đây là giai đoạn khi chủ sở hữu tên miền không khôi phục tên miền trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị xóa. Tên miền sẽ được giữ lại trong khoảng 5 ngày trước khi được xóa hoàn toàn.

Released

Đây là giai đoạn khi tên miền đã bị xóa hoàn toàn và trở nên khả dụng cho người khác đăng ký.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đăng ký tên miền?

Để đăng ký tên miền, bạn cần chọn một nhà cung cấp dịch vụ tên miền (Registrar) uy tín và phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể tra cứu danh sách các nhà cung cấp được VNNIC ủy quyền cho tên miền Việt Nam [tại đây], hoặc danh sách các nhà cung cấp được ICANN ủy quyền cho tên miền quốc tế [tại đây]. Sau đó, bạn cần kiểm tra xem tên miền mà bạn muốn có sẵn hay không, bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm tên miền, ví dụ như [namecheap.com] hoặc [godaddy.com]. Nếu tên miền có sẵn, bạn có thể tiến hành đăng ký và thanh toán phí theo quy định của nhà cung cấp. Bạn cũng cần cung cấp các thông tin liên lạc chính xác và hợp lệ cho tên miền của mình.

Làm thế nào để gia hạn tên miền?

Để gia hạn tên miền, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tên miền mà bạn đã đăng ký và yêu cầu gia hạn. Bạn có thể gia hạn tên miền bất kỳ lúc nào trong thời gian sử dụng, hoặc trong khoảng thời gian sau khi hết hạn. Thời gian cho phép gia hạn sau khi hết hạn là 45 ngày đối với tên miền Việt Nam và 40 ngày đối với tên miền quốc tế. Bạn sẽ phải trả một khoản phí gia hạn theo quy định của nhà cung cấp.

Làm thế nào để chuyển sang nhà cung cấp khác?

Để chuyển sang nhà cung cấp khác, bạn cần yêu cầu nhà cung cấp hiện tại của bạn cung cấp mã chuyển (transfer code) cho tên miền của bạn. Mã chuyển là một chuỗi ký tự duy nhất dùng để xác nhận quyền sở hữu của tên miền. Sau đó, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp mới mà bạn muốn chuyển sang và yêu cầu chuyển tên miền. Bạn sẽ phải nhập mã chuyển và thanh toán phí chuyển theo quy định của nhà cung cấp mới. Quá trình chuyển có thể mất từ 5 đến 7 ngày để hoàn thành.

Làm thế nào để khôi phục tên miền đã bị xóa?

Để khôi phục tên miền đã bị xóa, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tên miền mà bạn đã đăng ký và yêu cầu khôi phục. Bạn chỉ có thể khôi phục tên miền trong khoảng thời gian redemptionPeriod, tức là trong khoảng 30 ngày kể từ ngày bị xóa. Bạn sẽ phải trả một khoản phí khôi phục cao hơn phí gia hạn. Nếu bạn không khôi phục tên miền trong khoảng thời gian này, tên miền sẽ bị xóa vĩnh viễn và trở nên khả dụng cho người khác đăng ký.

Làm thế nào để bảo vệ tên miền của mình?

Để bảo vệ tên miền của mình, bạn cần tuân thủ các quy định của nhà cung cấp dịch vụ tên miền và cơ quan quản lý tên miền. Bạn cũng cần chọn một nhà cung cấp uy tín và an toàn, cung cấp các dịch vụ bảo mật như mã hóa SSL, bảo vệ whois, v.v. Bạn cũng nên gia hạn tên miền kịp thời và lưu trữ thông tin liên lạc của mình một cách chính xác và hợp lệ. Ngoài ra, bạn cũng nên đăng ký các tên miền có liên quan đến tên miền chính của mình, để tránh bị nhầm lẫn hoặc chiếm đoạt bởi người khác.

Kết luận

Tên miền là một yếu tố quan trọng trong internet, giúp cho người dùng dễ dàng truy cập vào các trang web mà không cần nhớ các số IP phức tạp. Tuy nhiên, để sử dụng và quản lý tên miền hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ về các trạng thái và vòng đời của tên miền. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các trạng thái khác nhau của tên miền, cũng như vòng đời của tên miền Việt Nam và quốc tế. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan và chi tiết về chủ đề này. 


Đánh giá: 

5/5 (1)
Lưu ý:

*Thông tin trong bài viết đều là những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ sáng tạo tại MDIGI . Mọi hành vi sao chép vui lòng ghi trích dẫn nguồn MDIGI.vn! Xem Điều khoản & điều kiện của Chúng tôi.

*Cập nhật mới nhất ngày: 26/07/2023

Đôi nét về tác giả Mạnh Đức

Mạnh Đức

Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn năm 2018 nhưng đã bắt đầu với Digital Marketing từ những năm 2015. Với kinh nghiệm thực chiến từ hàng trăm dự án, Mạnh Đức muốn mang những gì tốt nhất cho khách hàng của MDIGI.

12 bài viết cùng chủ đề Kiến thức về Domain

VNNIC là gì? So sánh giữa ICANN và VNNIC
Tên miền miễn phí là gì? Có nên dùng không?
DNS là gì? Giới thiệu tất tần tật về DNS
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận