Liên hệ tư vấn

PHP Mailer là gì? Những lưu ý khi sử dụng


PHP Mailer là một thư viện mã nguồn mở cho phép gửi email từ ứng dụng PHP của bạn. Với PHP Mailer, bạn có thể tùy chỉnh và kiểm soát hoàn toàn quá trình gửi email, bao gồm nội dung, đính kèm, địa chỉ email người gửi và người nhận, xác thực SMTP và nhiều tùy chọn khác. Điều này giúp cho việc gửi email trở nên đơn giản hơn và hiệu quả hơn trong các ứng dụng web của bạn.

Mạnh Đức MDIGI

Giới thiệu về PHP mailer

Khái niệm về PHP mailer

php-mailer-la-gi

PHP mailer là một thư viện mã nguồn mở dùng để gửi email từ ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP. Thư viện này được phát triển trên GitHub và có tính năng phong phú, giúp người dùng có thể gửi email với định dạng HTML, tập tin đính kèm, xác thực người dùng, tích hợp bảo mật và tùy biến giao diện.

PHP mailer hỗ trợ nhiều mục đích, từ gửi email xác nhận đăng ký, thông báo tài khoản đến gửi email hàng loạt cho các chiến dịch quảng cáo. Với tính năng tùy biến, PHP mailer cho phép người dùng có thể tạo ra các giao diện email đẹp mắt và chuyên nghiệp.

PHP mailer cũng hỗ trợ nhiều giao thức gửi email như SMTP, sendmail, mail() function của PHP. Vì vậy, người dùng có thể dễ dàng tùy chọn phương thức gửi email phù hợp với nhu cầu của mình.

Lý do sử dụng PHP mailer

PHPMailer là một thư viện PHP mã nguồn mở giúp người lập trình PHP gửi email từ máy chủ web của mình. Đây là một trong những thư viện phổ biến nhất được sử dụng trong các dự án web, và có nhiều lý do để sử dụng PHPMailer:

phpmailer-la-gi-2
 1. Dễ sử dụng: PHPMailer có cấu trúc mã nguồn dễ hiểu và dễ sử dụng, giúp cho người lập trình có thể tùy chỉnh và cấu hình các thông số dễ dàng.
 2. Đa chức năng: PHPMailer cho phép người dùng gửi email thông qua nhiều giao thức, bao gồm SMTP, sendmail và quản lý email nội bộ. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ mã hóa SSL và TLS.
 3. Bảo mật: PHPMailer cung cấp các tính năng bảo mật để đảm bảo rằng email được gửi đi an toàn và tránh các cuộc tấn công mạng.
 4. Hỗ trợ đa ngôn ngữ: PHPMailer hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ý và nhiều hơn nữa.
 5. Tính linh hoạt cao: PHPMailer cho phép người dùng tùy chỉnh các tính năng và cấu hình của email, bao gồm tiêu đề, tài liệu đính kèm, nội dung, tên miền và nhiều hơn nữa.

Tóm lại, PHPMailer là một thư viện PHP rất hữu ích cho việc gửi email từ máy chủ web của người dùng. Nó được sử dụng rộng rãi vì tính đa chức năng, dễ sử dụng và tính bảo mật cao.

Xem thêm: Mailtrap là gì? Lợi ích khi sử dụng Mailtrap

Các tính năng của PHP mailer

Gửi email với định dạng HTML

Với PHP mailer, người dùng có thể dễ dàng gửi email với định dạng HTML bằng cách thiết lập phần nội dung của email theo định dạng HTML thông qua các tùy chọn trong thư viện. Điều này giúp email trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn.

Ví dụ, để gửi email với định dạng HTML bằng PHP mailer, người dùng có thể sử dụng đoạn mã sau:

<?php

require_once('path/to/PHPMailerAutoload.php');

$mail = new PHPMailer(true);

$mail->isHTML(true);

$mail->Subject = 'Tiêu đề email';

$mail->Body    = '<html><body><h1>Nội dung email</h1><p>Xin chào, đây là nội dung email được viết bằng định dạng HTML.</p></body></html>';

$mail->addAddress('recipient@example.com');

if(!$mail->send()) {

    echo 'Lỗi: ' . $mail->ErrorInfo;

} else {

    echo 'Email đã được gửi đi thành công!';

}

?>

Ở đoạn mã trên, $mail->isHTML(true) được sử dụng để thiết lập nội dung email theo định dạng HTML. Nội dung email được đặt trong thuộc tính $mail->Body với thẻ HTML. addAddress() được sử dụng để thêm địa chỉ email người nhận. Nếu email được gửi thành công, thông báo sẽ được hiển thị, nếu có lỗi xảy ra, thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

Gửi email với tập tin đính kèm

Để gửi email với tập tin đính kèm sử dụng PHPMailer, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt thư viện PHPMailer trên máy chủ của bạn. Bạn có thể tải xuống thư viện từ trang chủ của PHPMailer hoặc sử dụng công cụ quản lý gói như Composer để cài đặt.
 2. Import thư viện PHPMailer vào trong mã nguồn của bạn:
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;

use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'path/to/PHPMailer/src/Exception.php';

require 'path/to/PHPMailer/src/PHPMailer.php';

require 'path/to/PHPMailer/src/SMTP.php';
 1. Tạo một đối tượng PHPMailer mới và thiết lập các thông số cấu hình:
$mail = new PHPMailer(true); // Khởi tạo đối tượng PHPMailer mới

$mail->isSMTP(); // Sử dụng SMTP để gửi email

$mail->Host = 'smtp.example.com'; // Thiết lập địa chỉ SMTP server của bạn

$mail->SMTPAuth = true; // Sử dụng chứng thực SMTP

$mail->Username = 'yourname@example.com'; // Tên đăng nhập SMTP của bạn

$mail->Password = 'yourpassword'; // Mật khẩu SMTP của bạn

$mail->SMTPSecure = 'tls'; // Sử dụng giao thức mã hóa SSL hoặc TLS

$mail->Port = 587; // Cổng SMTP của bạn

$mail->setFrom('from@example.com', 'Your Name'); // Thiết lập địa chỉ email và tên người gửi

$mail->addAddress('recipient@example.com', 'Recipient Name'); // Thiết lập địa chỉ email và tên người nhận

$mail->Subject = 'Email with attachment'; // Thiết lập tiêu đề email

$mail->Body = 'This email contains an attachment'; // Thiết lập nội dung email

$mail->addAttachment('/path/to/file.pdf', 'document.pdf'); // Thêm tập tin đính kèm vào email
 1. Gửi email bằng cách gọi phương thức send():
if($mail->send()) {

    echo 'Email sent successfully';

} else {

    echo 'Error sending email: ' . $mail->ErrorInfo;

}

Chú ý rằng bạn phải thiết lập các thông số cấu hình cho đúng với thông tin của máy chủ SMTP và tài khoản email của bạn. Ngoài ra, địa chỉ tập tin đính kèm cần phải là đường dẫn tuyệt đối trên máy chủ của bạn.

Xác thực người dùng

PHP mailer cung cấp tính năng xác thực người dùng bằng cách sử dụng các giao thức xác thực khác nhau như SMTP, OAuth2XOAUTH2.

Thông thường, khi người dùng muốn sử dụng tính năng xác thực người dùng trong PHP mailer, họ sẽ cung cấp thông tin đăng nhập của tài khoản email vào mã nguồn PHP. Sau đó, PHP mailer sẽ sử dụng thông tin này để đăng nhập vào tài khoản email và gửi email từ tài khoản này.

Ví dụ, để sử dụng tính năng xác thực người dùng bằng SMTP trong PHP mailer, người dùng có thể sử dụng đoạn mã sau:

<?php

require_once('path/to/PHPMailerAutoload.php');

$mail = new PHPMailer(true);

$mail->isSMTP();

$mail->Host = 'smtp.gmail.com';

$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Username = 'your_username@gmail.com';

$mail->Password = 'your_password';

$mail->SMTPSecure = 'tls';

$mail->Port = 587;

$mail->setFrom('your_username@gmail.com', 'Your Name');

$mail->addAddress('recipient@example.com');

$mail->Subject = 'Test Email';

$mail->Body = 'This is a test email';

if(!$mail->send()) {

    echo 'Lỗi: ' . $mail->ErrorInfo;

} else {

    echo 'Email đã được gửi đi thành công!';

}

?>

Ở đoạn mã trên, $mail->isSMTP() được sử dụng để kích hoạt giao thức SMTP. $mail->Host được sử dụng để đặt tên máy chủ SMTP của dịch vụ email, ví dụ như Gmail. $mail->SMTPAuth được sử dụng để đặt chế độ xác thực người dùng bằng SMTP là true. $mail->Username$mail->Password được sử dụng để cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản email. $mail->SMTPSecure$mail->Port được sử dụng để đặt các thông số kết nối SMTP.

Sau khi thiết lập các thông số kết nối, người dùng có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính của PHP mailer để thiết lập các thông tin cần thiết cho email như tiêu đề, nội dung, địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi và gửi email bằng phương thức $mail->send(). Nếu email được gửi thành công, thông báo sẽ được hiển thị, nếu có lỗi xảy ra, thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

Tích hợp bảo mật

PHP mailer cung cấp nhiều tính năng bảo mật để đảm bảo an toàn cho quá trình gửi email. Sau đây là một số tính năng bảo mật phổ biến trong PHP mailer:

leaf_php_mailer
 1. Kết nối SSL / TLS: Kết nối SSL / TLS được sử dụng để mã hóa dữ liệu truyền tải giữa máy khách và máy chủ. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ khỏi các hacker hoặc tin tặc.
 2. Xác thực người dùng: Xác thực người dùng được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ có những người được phép truy cập vào tài khoản email mới có thể gửi email. PHP mailer cung cấp nhiều giao thức xác thực khác nhau như SMTP, OAuth2 và XOAUTH2 để giúp người dùng xác thực tài khoản email của mình.
 3. Kiểm tra tệp đính kèm: PHP mailer cung cấp tính năng kiểm tra tệp đính kèm để đảm bảo rằng các tệp đính kèm không chứa mã độc hoặc virus. Nếu một tệp đính kèm bị phát hiện có vấn đề, PHP mailer sẽ từ chối gửi email và cung cấp thông báo lỗi cho người dùng.
 4. Phát hiện spam: PHP mailer cung cấp các tính năng để phát hiện email spam, bao gồm kiểm tra danh sách đen, kiểm tra tiêu đề email và nội dung email. Nếu một email được phát hiện là spam, PHP mailer sẽ từ chối gửi email và cung cấp thông báo lỗi cho người dùng.
 5. Xác thực domain: PHP mailer cung cấp tính năng xác thực domain để đảm bảo rằng email được gửi từ một domain hợp lệ. Điều này giúp đảm bảo rằng email của bạn không bị chặn hoặc xếp vào hộp thư rác.

Tổng quát, PHP mailer cung cấp nhiều tính năng bảo mật để giúp đảm bảo rằng email của bạn được gửi một cách an toàn và tin cậy. Bạn có thể sử dụng các tính năng này để giảm thiểu rủi ro về an ninh mạng và đảm bảo rằng email của bạn được gửi đến người nhận một cách an toàn và hiệu quả.

Tùy biến giao diện

PHP mailer không phải là một công cụ để tùy biến giao diện của email được gửi. Thay vào đó, PHP mailer là một thư viện mã nguồn mở được sử dụng để gửi email từ các ứng dụng PHP.

Tuy nhiên, bạn có thể tùy biến nội dung của email được gửi bằng cách sử dụng các định dạng email phổ biến như HTML hoặc Plain Text. Với định dạng HTML, bạn có thể sử dụng các thẻ HTML để định dạng nội dung của email như định dạng văn bản, màu sắc, hình ảnh và liên kết. Bạn cũng có thể tạo các mẫu email HTML được tùy chỉnh để sử dụng cho các email được gửi từ ứng dụng của bạn.

Để tùy biến giao diện của email được gửi, bạn có thể sử dụng các công cụ thiết kế email như Mailchimp, Sendinblue hoặc Constant Contact để tạo các mẫu email chuyên nghiệp và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng PHP mailer để gửi các email này đến người nhận của mình.

Tóm lại, PHP mailer không phải là công cụ để tùy biến giao diện của email được gửi, nhưng bạn có thể sử dụng các định dạng email phổ biến như HTML để tùy biến nội dung của email và sử dụng các công cụ thiết kế email để tạo các mẫu email chuyên nghiệp.

Cách sử dụng PHP mailer

Cài đặt PHP mailer

Để sử dụng PHP mailer trong ứng dụng của bạn, trước tiên bạn cần phải cài đặt thư viện PHP mailer. Dưới đây là các bước cài đặt PHP mailer:

Bước 1: Tải xuống PHP mailer Truy cập trang web chính thức của PHP mailer để tải xuống phiên bản mới nhất: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

tuy-bien-giao-dien-php-mailer

Bước 2: Giải nén tập tin tải xuống Sau khi tải xuống, bạn cần giải nén tập tin ZIP. Trong thư mục giải nén, bạn sẽ thấy một số tệp tin bao gồm một tệp tin PHP mailer được đặt tên là PHPMailerAutoload.php.

PHPMailerAutoload

Bước 3: Sao chép tệp tin PHP mailer vào ứng dụng của bạn Bạn có thể sao chép tệp tin PHP mailer vào thư mục gốc của ứng dụng PHP của bạn hoặc tạo một thư mục riêng cho thư viện PHP mailer. Đảm bảo rằng đường dẫn đến tệp tin PHP mailer đã được chỉ định chính xác trong mã nguồn của ứng dụng của bạn.

php-mailer-folders

Bước 4: Nhúng tệp tin PHP mailer vào mã nguồn của bạn Sau khi sao chép tệp tin PHP mailer vào ứng dụng của bạn, bạn cần phải nhúng tệp tin PHP mailer vào mã nguồn của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để nhúng tệp tin PHP mailer:

require_once('/path/to/PHPMailerAutoload.php');

Trong đó /path/to/ là đường dẫn đến tệp tin PHP mailer trên ứng dụng của bạn.

Sau khi cài đặt và nhúng PHP mailer vào ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng các phương thức của PHP mailer để gửi email.

Code mẫu sử dụng PHP mailer để gửi email

Dưới đây là một đoạn mã mẫu sử dụng PHP mailer để gửi email với định dạng HTML và đính kèm tệp tin:

// Load Composer's autoloader

require 'vendor/autoload.php';

// Create a new PHPMailer instance

$mail = new PHPMailer;

// Set mailer to use SMTP

$mail->isSMTP();

// Specify main and backup SMTP servers

$mail->Host = 'smtp.gmail.com';

$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Username = 'your.email@gmail.com';

$mail->Password = 'your.email.password';

$mail->SMTPSecure = 'tls';

$mail->Port = 587;

// Set the From and Reply-To addresses

$mail->setFrom('your.email@gmail.com', 'MDIGI Agency');

$mail->addReplyTo('your.email@gmail.com', 'MDIGI Agency');

// Set the recipient email address

$mail->addAddress('recipient.email@example.com', 'Recipient Name');

// Set email format to HTML

$mail->isHTML(true);

// Set the subject and body of the email

$mail->Subject = 'Test Email';

$mail->Body    = '<h1>Xin chào, Chúng tôi là MDIGI Agency!</h1>';

// Attach a file

$mail->addAttachment('/path/to/file.pdf', 'File Name');

// Send the email

if(!$mail->send()) {

    echo 'Không gửi được tin nhắn.';

    echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;

} else {

    echo 'Tin nhắn đã được gửi thành công.';

}

Trong đoạn mã trên, bạn cần thay đổi các thông tin như địa chỉ email, tên người gửi, mật khẩu email, địa chỉ email người nhận và đường dẫn đến tệp tin đính kèm theo yêu cầu của bạn. Sau đó, bạn có thể chạy đoạn mã này để gửi email với PHP mailer.

Các tùy chọn cấu hình cho PHP mailer

PHPMailer cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình để tùy biến các tính năng của nó. Sau đây là một số tùy chọn cấu hình phổ biến của PHPMailer:

 1. SMTP settings:
$mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP

$mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // Specify main and backup SMTP servers

$mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication

$mail->Username = 'your.email@gmail.com'; // SMTP username

$mail->Password = 'your.email.password'; // SMTP password

$mail->SMTPSecure = 'tls'; // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted

$mail->Port = 587; // TCP port to connect to

Các tùy chọn này cấu hình cách PHPMailer sẽ kết nối đến máy chủ SMTP để gửi email.

 1. From and Reply-To addresses:
$mail->setFrom('your.email@gmail.com', 'Your Name'); // Set the From address

$mail->addReplyTo('your.email@gmail.com', 'Your Name'); // Set the Reply-To address

Điều này cho phép bạn chỉ định người gửi và địa chỉ email cho các phản hồi.

 1. Recipient address:
$mail->addAddress('recipient.email@example.com', 'Recipient Name'); // Set the recipient email address

Tùy chọn này cho phép bạn chỉ định địa chỉ email người nhận.

 1. Email format:
$mail->isHTML(true); // Set email format to HTML

Điều này cho phép bạn gửi email với định dạng HTML.

 1. Email subject and body:
$mail->Subject = 'Test Email'; // Set the subject of the email

$mail->Body = '<h1>Hello, this is a test email!</h1>'; // Set the body of the email

Tùy chọn này cho phép bạn chỉ định tiêu đề và nội dung của email.

 1. File attachments:
$mail->addAttachment('/path/to/file.pdf', 'File Name'); // Attach a file

Tùy chọn này cho phép bạn đính kèm tệp tin vào email.

 1. Error reporting:
$mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER; // Enable verbose debug output

$mail->Debugoutput = 'html'; // Set debug output format

Tùy chọn này cho phép bạn hiển thị thông báo lỗi chi tiết khi gửi email.

Ngoài các tùy chọn trên, PHPMailer còn có nhiều tùy chọn cấu hình khác để tùy biến các tính năng của nó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn này tại trang chủ của PHPMailer.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng PHP mailer

Hạn chế sử dụng khi gửi email hàng loạt

tu-ngu-bi-danh-spam-scaled

Khi gửi email hàng loạt (bulk email), có một số hạn chế mà người dùng cần lưu ý:

 1. Tốc độ gửi email: Một số dịch vụ email có giới hạn tốc độ gửi email hoặc có quy định về số lượng email được gửi trong một thời gian nhất định. Nếu bạn gửi quá nhiều email cùng một lúc, bạn có thể bị khóa tài khoản hoặc email của bạn có thể được đưa vào danh sách đen.
 2. Chất lượng danh sách email: Khi gửi email hàng loạt, bạn cần đảm bảo rằng danh sách email của bạn chứa các địa chỉ email hợp lệ và không có các địa chỉ email giả mạo hoặc không tồn tại. Nếu bạn gửi email đến các địa chỉ email không hợp lệ hoặc địa chỉ email giả mạo, email của bạn có thể bị xếp vào thư rác hoặc bị chặn hoàn toàn.
 3. Hạn chế về nội dung email: Nếu bạn gửi email hàng loạt, bạn nên tránh sử dụng các từ hoặc cụm từ có liên quan đến spam, ví dụ như “kiếm tiền”, “giảm cân”, “bán hàng”, vv. Bạn cũng nên tránh sử dụng quá nhiều liên kết trong email của mình, vì điều này có thể khiến email của bạn được coi là thư rác.
 4. Tính toàn vẹn dữ liệu: Khi gửi email hàng loạt, bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ và không bị mất hoặc bị tấn công. Nếu dữ liệu của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn có thể mất các thông tin quan trọng hoặc danh sách email của bạn có thể rơi vào tay của những người không đáng tin cậy.

Vì vậy, để tránh các hạn chế trên, người dùng cần phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của dịch vụ email và đảm bảo rằng danh sách email của họ là chính xác và hợp lệ. Ngoài ra, người dùng cũng cần sử dụng các công cụ và phần mềm gửi email hàng loạt tin cậy và có tính bảo mật cao để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của họ.

Kiểm tra cấu hình bảo mật

Để kiểm tra cấu hình bảo mật trong PHP Mailer, bạn có thể kiểm tra các phần sau:

 1. Phiên bản PHP: PHP Mailer yêu cầu phiên bản PHP 5.5 trở lên. Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản cũ hơn, bạn nên nâng cấp phiên bản PHP của mình để đảm bảo tính bảo mật.
 2. Tích hợp SSL / TLS: PHP Mailer hỗ trợ tích hợp SSL / TLS để mã hóa dữ liệu khi gửi email. Bạn nên sử dụng SSL / TLS để đảm bảo tính bảo mật khi gửi email.
 3. Xác thực SMTP: Nếu bạn sử dụng SMTP để gửi email, bạn nên kích hoạt tính năng xác thực SMTP để đảm bảo rằng chỉ người dùng có quyền truy cập mới có thể gửi email. Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm về SMTP Gmail, SMTP Office.
 4. Kiểm tra địa chỉ email: PHP Mailer có thể kiểm tra địa chỉ email của người nhận trước khi gửi email để đảm bảo rằng địa chỉ email là hợp lệ và không phải là địa chỉ email giả mạo.
 5. Cập nhật phiên bản PHP Mailer: PHP Mailer luôn cập nhật phiên bản mới để khắc phục các lỗ hổng bảo mật và cải thiện tính ổn định. Bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của PHP Mailer để đảm bảo tính bảo mật.

Ngoài ra, bạn cũng nên đảm bảo rằng mã nguồn của mình được mã hóa và được lưu trữ một cách an toàn để đảm bảo tính bảo mật cho ứng dụng của mình.

Cập nhật phiên bản mới nhất của PHP mailer

Để cập nhật phiên bản mới nhất của PHPMailer, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang chủ của PHPMailer tại https://github.com/PHPMailer/PHPMailer.
 2. Nhấp vào tab Releases để xem danh sách các phiên bản của PHPMailer.
 3. Tìm phiên bản mới nhất của PHPMailer và nhấp vào nút Download để tải xuống tệp nén.
 4. Giải nén tệp nén và sao chép tất cả các tệp vào thư mục chứa mã nguồn của bạn.
 5. Cập nhật các tệp tin của mã nguồn của bạn để sử dụng các tệp tin mới của PHPMailer. Nếu bạn sử dụng Composer để quản lý các gói phụ thuộc, bạn cũng có thể chạy lệnh “composer update” để cập nhật phiên bản mới nhất của PHPMailer.
 6. Thử lại ứng dụng của bạn để đảm bảo rằng nó vẫn hoạt động đúng sau khi cập nhật phiên bản mới nhất của PHPMailer.

Lưu ý rằng bạn nên cẩn thận kiểm tra xem phiên bản mới nhất của PHPMailer có tương thích với ứng dụng của bạn hay không trước khi cập nhật. Nếu bạn không chắc chắn, hãy thử cập nhật trên một bản sao của ứng dụng của bạn trước khi áp dụng cho bản sản phẩm.

Kết luận

Tổng kết lại, PHPMailer là một thư viện mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển PHP gửi email từ máy chủ của mình. PHPMailer hỗ trợ nhiều tính năng, bao gồm gửi email với định dạng HTML, xác thực người dùng, bảo mật và tùy biến giao diện. 

Bên cạnh đó, PHPMailer còn cho phép tích hợp với các ứng dụng của Office 365 và cài đặt một số tùy chọn cấu hình bảo mật để đảm bảo an toàn cho người dùng. 

Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về các ứng dụng hỗ trợ gửi mail nhanh chóng và tiện lợi thông qua giao thức SMTP, ví dụ như: WP Mail SMTP, Mail server Outlook.

Tuy nhiên, khi gửi email hàng loạt, cần chú ý tới giới hạn và hạn chế để tránh bị giới hạn hoặc xử phạt từ nhà cung cấp dịch vụ email. 

Cuối cùng, để sử dụng được PHPMailer, cần phải cài đặt và cấu hình thư viện đúng cách và thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng.


Đánh giá: 

5/5 (1)
Lưu ý:

*Thông tin trong bài viết đều là những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ sáng tạo tại MDIGI . Mọi hành vi sao chép vui lòng ghi trích dẫn nguồn MDIGI.vn! Xem Điều khoản & điều kiện của Chúng tôi.

*Cập nhật mới nhất ngày: 26/05/2023

Đôi nét về tác giả Mạnh Đức

Mạnh Đức

Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn năm 2018 nhưng đã bắt đầu với Digital Marketing từ những năm 2015. Với kinh nghiệm thực chiến từ hàng trăm dự án, Mạnh Đức muốn mang những gì tốt nhất cho khách hàng của MDIGI.

12 bài viết cùng chủ đề Email Hosting

Hướng dẫn cài WP Mail SMTP cho WordPress từ A-Z
PHP Mailer là gì? Những lưu ý khi sử dụng
Mailtrap là gì? Lợi ích khi sử dụng Mailtrap
SMTP Gmail là gì? Cách sử dụng SMTP Gmail
Gmail là gì? Giới thiệu từ A-Z về Gmail
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận