Liên hệ tư vấn

Tổng hợp danh sách TCP/UDP Port Numbers


TCP/UDP Port Numbers là các số được sử dụng bởi các giao thức TCP và UDP để xác định các kênh truyền thông giữa các máy tính trong một mạng.

Các port số có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 65535. Các port số từ 0 đến 1023 được gọi là các port biết trước hoặc hệ thống, được dành riêng cho các mục đích sử dụng đặc biệt. Các port số từ 1024 đến 49151 được gọi là các port đã đăng ký, được phân bổ bởi IANA cho các ứng dụng cụ thể. Các port số từ 49152 đến 65535 được gọi là các port động hoặc riêng tư, có thể được sử dụng bởi bất kỳ ứng dụng nào.

Các port số được liên kết với các giao thức cụ thể để cung cấp các loại dịch vụ mạng khác nhau. Ví dụ, port số 80 được sử dụng bởi giao thức HTTP để truyền tải các trang web, port số 21 được sử dụng bởi giao thức FTP để truyền tải các tập tin, port số 25 được sử dụng bởi giao thức SMTP để gửi và nhận thư điện tử.

Chú thích trong bảng giao thức TCP/UDP Port Numbers

Chú thíchMô tả
YesChuẩn giao thức được gán bởi IANA cho cổng này, và là: tiêu chuẩn hóa, quy định, hoặc được sử dụng rộng rãi như vậy.
UnofficialChuẩn giao thức không được gán bởi IANA cho cổng này, nhưng là: tiêu chuẩn hóa, quy định, hoặc được sử dụng rộng rãi như vậy.
AssignedChuẩn giao thức được gán bởi IANA cho cổng này, nhưng không phải là: tiêu chuẩn hóa, quy định, hoặc được sử dụng rộng rãi như vậy.
NoChuẩn giao thức không phải là: được gán bởi IANA cho cổng này, tiêu chuẩn hóa, quy định, hoặc được sử dụng rộng rãi cho như vậy.
ReservedCổng được dành riêng bởi IANA, thông thường để ngăn chặn va chạm có việc sử dụng trước đó bị xóa. Số cổng có thể có sẵn để gán khi yêu cầu tới IANA.

Các port biết trước hoặc hệ thống (0 – 1023)

Các port này được dùng bởi các tiến trình hệ thống hoặc các ứng dụng phổ biến để cung cấp các loại dịch vụ mạng quan trọng. Trên các hệ điều hành Unix-like, một tiến trình phải có quyền siêu người dùng để có thể liên kết một socket mạng với một địa chỉ IP sử dụng một trong các port này.

Các số cổng TCP/UDP này được coi là cổng well-know. Các cổng này được Cơ quan cấp số được gán Internet (IANA) gán cho dịch vụ máy chủ cụ thể.

Ví dụ: cổng 80 được sử dụng bởi các máy chủ web.

Một số ví dụ của các port biết trước hoặc hệ thống là:

PortTCPUDPSCTPDCCPDescription
0ReservedIn programming APIs (not in communication between hosts), requests a system-allocated (dynamic) port
1YesAssignedTCP Port Service Multiplexer (TCPMUX). Historic. Both TCP and UDP have been assigned to TCPMUX by IANA, but by design only TCP is specified.
2Assignedcompressnet (Management Utility)
3Assignedcompressnet (Compression Process)
5AssignedRemote Job Entry was historically using socket 5 in its old socket form, while MIB PIM has identified it as TCP/5and IANA has assigned both TCP and UDP 5 to it.
7YesEcho Protocol
9YesYesAssignedDiscard Protocol
NoUnofficialWake-on-LAN
11YesActive Users (systat service)
13YesDaytime Protocol
15UnofficialNoPreviously netstat service
17YesQuote of the Day (QOTD)
18YesMessage Send Protocol
19YesCharacter Generator Protocol (CHARGEN)
20YesAssignedYesFile Transfer Protocol (FTP) data transfer
21YesAssignedYesFile Transfer Protocol (FTP) control (command)
22YesAssignedYesSecure Shell (SSH), secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwarding
23YesAssignedTelnet protocol—unencrypted text communications
25YesAssignedSimple Mail Transfer Protocol (SMTP), used for email routing between mail servers
27Assignednsw-fe (NSW User System FE)
28UnofficialPalo Alto Networks’ Panorama High Availability (HA) sync encrypted port.
29Assignedmsg-icp (MSG ICP)
31Assignedmsg-auth (MSG Authentication)
33Assigneddsp (Display Support Protocol)
37YesTime Protocol
38Assignedrap (Route Access Protocol)
38Assignedrlp (Resource Location Protocol)
41Assignedgraphics (Graphics)
42AssignedYesHost Name Server Protocol
43YesAssignedWHOIS protocol
44Assignedmpm-flags (MPM FLAGS Protocol)
45Assignedmpm (Message Processing Module [recv])
46Assignedmpm-snd (MPM [default send])
47ReservedReserved
48Assignedauditd (Digital Audit Daemon)
49YesTACACS Login Host protocol. TACACS+, still in draft which is an improved but distinct version of TACACS, only uses TCP 49.
50Assignedre-mail-ck (Remote Mail Checking Protocol)
51ReservedReservedHistorically used for Interface Message Processor logical address management, entry has been removed by IANA on 2013-05-25
52AssignedXerox Network Systems (XNS) Time Protocol. Despite this port being assigned by IANA, the service is meant to work on SPP (ancestor of IPX/SPX), instead of TCP/IP.
53YesYesDomain Name System (DNS)
54AssignedXerox Network Systems (XNS) Clearinghouse (Name Server). Despite this port being assigned by IANA, the service is meant to work on SPP (ancestor of IPX/SPX), instead of TCP/IP.
55Assignedisi-gl (ISI Graphics Language)
56AssignedXerox Network Systems (XNS) Authentication Protocol. Despite this port being assigned by IANA, the service is meant to work on SPP (ancestor of IPX/SPX), instead of TCP/IP.
58AssignedXerox Network Systems (XNS) Mail. Despite this port being assigned by IANA, the service is meant to work on SPP (ancestor of IPX/SPX), instead of TCP/IP.
61ReservedReservedHistorically assigned to the NIFTP-Based Mail protocol, but was never documented in the related IEN. The port number entry was removed from IANA’s registry on 2017-05-18.
62Assignedacas (ACA Services)
63Assignedwhoispp (whois++)
64Assignedcovia (Communications Integrator (CI))
65Assignedtacacs-ds (TACACS-Database Service)
66Assignedsql-net (Oracle SQL*NET)
67AssignedYesBootstrap Protocol (BOOTP) server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
68AssignedYesBootstrap Protocol (BOOTP) client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
69AssignedYesTrivial File Transfer Protocol (TFTP)
70YesAssignedGopher protocol
71–74YesYesNETRJS protocol
76Assigneddeos (Distributed External Object Store)
78Assignedvettcp (vettcp)
79YesAssignedFinger protocol
80YesYesYesHypertext Transfer Protocol (HTTP) uses TCP in versions 1.x and 2. HTTP/3 uses QUIC, a transport protocol on top of UDP.
81UnofficialTorPark onion routing
82Assignedxfer (XFER Utility)
82UnofficialTorPark control
83Assignedmit-ml-dev (MIT ML Device)
84Assignedctf (Common Trace Facility)
85Assignedmit-ml-dev (MIT ML Device)
86Assignedmfcobol (Micro Focus Cobol)
88YesYesKerberos authentication system
89Assignedsu-mit-tg (SU/MIT Telnet Gateway)
90Assigneddnsix (DNSIX Security Attribute Token Map)
90UnofficialUnofficialPointCast (dotcom)
91Assignedmit-dov (MIT Dover Spooler)
92Assignednpp (Network Printing Protocol)
93Assigneddcp (Device Control Protocol)
94Assignedobjcall (Tivoli Object Dispatcher)
95YesAssignedSUPDUP, terminal-independent remote login
96Assigneddixie (DIXIE Protocol Specification)
97Assignedswift-rvf (Swift Remote Virtual File Protocol)
98Assignedtacnews (TAC News)
99Assignedmetagram (Metagram Relay)
101YesAssignedNIC host name
102YesAssignedISO Transport Service Access Point (TSAP) Class 0 protocol;
104YesYesDigital Imaging and Communications in Medicine (DICOM; also port 11112)
105YesYesCCSO Nameserver
106UnofficialNomacOS Server, (macOS) password server
107YesYesRemote User Telnet Service (RTelnet)
108YesYesIBM Systems Network Architecture (SNA) gateway access server
109YesAssignedPost Office Protocol, version 2 (POP2)
110YesAssignedPost Office Protocol, version 3 (POP3)
111YesYesOpen Network Computing Remote Procedure Call (ONC RPC, sometimes referred to as Sun RPC)
113YesNoIdent, authentication service/identification protocol,used by IRC servers to identify users
YesAssignedAuthentication Service (auth), the predecessor to identification protocol. Used to determine a user’s identity of a particular TCP connection.
115YesAssignedSimple File Transfer Protocol
117YesYesUUCP Mapping Project (path service)
118YesYesStructured Query Language (SQL) Services
119YesAssignedNetwork News Transfer Protocol (NNTP), retrieval of newsgroup messages
123AssignedYesNetwork Time Protocol (NTP), used for time synchronization
126YesYesFormerly Unisys Unitary Login, renamed by Unisys to NXEdit. Used by Unisys Programmer’s Workbench for Clearpath MCP, an IDE for Unisys MCP software development
135YesYesDCE endpoint resolution
YesYesMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service, used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS. Also used by DCOM
137YesYesNetBIOS Name Service, used for name registration and resolution
138AssignedYesNetBIOS Datagram Service
139YesAssignedNetBIOS Session Service
143YesAssignedInternet Message Access Protocol (IMAP), management of electronic mail messages on a server
151AssignedHEMS
152YesYesBackground File Transfer Program (BFTP)
153YesYesSimple Gateway Monitoring Protocol (SGMP), a protocol for remote inspection and alteration of gateway management information
156YesYesStructured Query Language (SQL) Service
158YesYesDistributed Mail System Protocol (DMSP, sometimes referred to as Pcmail)
161AssignedYesSimple Network Management Protocol (SNMP)
162YesYesSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)
165AssignedXerox
169AssignedSEND
170YesYesNetwork PostScript print server
177YesYesX Display Manager Control Protocol (XDMCP), used for remote logins to an X Display Manager server
179YesAssignedYesBorder Gateway Protocol (BGP), used to exchange routing and reachability information among autonomous systems (AS) on the Internet
180Assignedris
194YesYesInternet Relay Chat (IRC)
199YesYesSNMP Unix Multiplexer (SMUX)
201YesYesAppleTalk Routing Maintenance
209YesAssignedQuick Mail Transfer Protocol
210YesYesANSI Z39.50
213YesYesInternetwork Packet Exchange (IPX)
218YesYesMessage posting protocol (MPP)
220YesYesInternet Message Access Protocol (IMAP), version 3
225–241ReservedReserved
249–255ReservedReserved
259YesYesEfficient Short Remote Operations (ESRO)
262YesYesArcisdms
264YesYesBorder Gateway Multicast Protocol (BGMP)
280YesYeshttp-mgmt
300UnofficialThinLinc Web Access
308YesNovastor Online Backup
311YesAssignedmacOS Server Admin (officially AppleShare IP Web administration)
312UnofficialNomacOS Xsan administration
318YesYesPKIX Time Stamp Protocol (TSP)
319YesPrecision Time Protocol (PTP) event messages
320YesPrecision Time Protocol (PTP) general messages
350YesYesMapping of Airline Traffic over Internet Protocol (MATIP) type A
351YesYesMATIP type B
356YesYescloanto-net-1 (used by Cloanto Amiga Explorer and VMs)
366YesYesOn-Demand Mail Relay (ODMR)
369YesYesRpc2portmap
370YesYescodaauth2, Coda authentication server
Yessecurecast1, outgoing packets to NAI’s SecureCast serversAs of 2000
371YesYesClearCase albd
376YesYesAmiga Envoy Network Inquiry Protocol
383YesYesHP data alarm manager
384YesYesA Remote Network Server System
387YesYesAURP (AppleTalk Update-based Routing Protocol)
388YesAssignedUnidata LDM near real-time data distribution protocol
389YesAssignedLightweight Directory Access Protocol (LDAP)
399YesYesDigital Equipment Corporation DECnet+ (Phase V) over TCP/IP (RFC1859)
401YesYesUninterruptible power supply (UPS)
427YesYesService Location Protocol (SLP)
433YesYesNNTP, part of Network News Transfer Protocol
434YesYesMobile IP Agent (RFC 5944)
443YesYesYesHypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) uses TCP in versions 1.x and 2. HTTP/3 uses QUIC, a transport protocol on top of UDP.
444YesYesSimple Network Paging Protocol (SNPP), RFC 1568
445YesYesMicrosoft-DS (Directory Services) Active Directory, Windows shares
YesAssignedMicrosoft-DS (Directory Services) SMBfile sharing
464YesYesKerberos Change/Set password
465YesNoSMTP over implicit SSL (obsolete)
YesNoURL Rendezvous Directory for Cisco SSM (primary usage assignment)
YesNoAuthenticated SMTP over TLS/SSL (SMTPS) (alternative usage assignment)
475YesYestcpnethaspsrv, Aladdin Knowledge Systems Hasp services
476–490UnofficialUnofficialCentro Software ERP ports
491UnofficialGO-Global remote access and application publishing software
497YesYesRetrospect
500AssignedYesInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) / Internet Key Exchange (IKE)
502YesYesModbus Protocol
504YesYesCitadel, multiservice protocol for dedicated clients for the Citadel groupware system
510YesYesFirstClass Protocol (FCP), used by FirstClass client/server groupware system
512YesRexec, Remote Process Execution
Yescomsat, together with biff
513Yesrlogin
YesWho
514UnofficialRemote Shell, used to execute non-interactive commands on a remote system (Remote Shell, rsh, remsh)
NoYesSyslog, used for system logging
515YesAssignedLine Printer Daemon (LPD) print service
517YesTalk
518YesNTalk
520Yesefs, extended file name server
YesRouting Information Protocol (RIP)
521YesRouting Information Protocol Next Generation (RIPng)
524YesYesNetWare Core Protocol (NCP) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc.
525YesTimed, Timeserver
530YesYesRemote procedure call (RPC)
532YesAssignednetnews
533Yesnetwall, for emergency broadcasts
540YesUnix-to-Unix Copy Protocol (UUCP)
542YesYescommerce (Commerce Applications)
543Yesklogin, Kerberos login
544Yeskshell, Kerberos Remote shell
546YesYesDHCPv6 client
547YesYesDHCPv6 server
548YesAssignedApple Filing Protocol (AFP) over TCP
550YesYesnew-rwho, new-who
554YesYesReal Time Streaming Protocol (RTSP)
556YesRemotefs, RFS, rfs_server
560Yesrmonitor, Remote Monitor
561Yesmonitor
563YesYesNNTP over TLS/SSL (NNTPS)
564Unofficial9P (Plan 9)
585NoNoPreviously assigned for use of Internet Message Access Protocol over TLS/SSL (IMAPS), now deregistered in favour of port 993.
587YesAssignedemail message submission (SMTP)
591YesFileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)
593YesYesHTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Server
601YesReliable Syslog Service — used for system logging
604YesTUNNEL profile a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnel
623YesASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP) & IPMI Remote Management Protocol
625UnofficialNoOpen Directory Proxy (ODProxy)
631YesYesInternet Printing Protocol (IPP)
UnofficialUnofficialCommon Unix Printing System (CUPS) administration console (extension to IPP)
635YesYesRLZ DBase
636YesAssignedLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)
639YesYesMulticast Source Discovery Protocol, MSDP
641YesYesSupportSoft Nexus Remote Command (control/listening), a proxy gateway connecting remote control traffic
643YesYesSANity
646YesYesLabel Distribution Protocol (LDP), a routing protocol used in MPLS networks
647YesDHCP Failover protocol
648YesRegistry Registrar Protocol (RRP)
651YesYesIEEE-MMS
653YesYesSupportSoft Nexus Remote Command (data), a proxy gateway connecting remote control traffic
654YesMedia Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)
655YesYesTinc VPN daemon
657YesYesIBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfiguration
660YesAssignedmacOS Server administration version 10.4 and earlier
666YesYesDoom, the first online first-person shooter
Unofficialairserv-ng, aircrack-ng’s server for remote-controlling wireless devices
674YesApplication Configuration Access Protocol (ACAP)
688YesYesREALM-RUSD (ApplianceWare Server Appliance Management Protocol)
690YesYesVelneo Application Transfer Protocol (VATP)
691YesMS Exchange Routing
694YesYesLinux-HA high-availability heartbeat
695YesIEEE Media Management System over SSL (IEEE-MMS-SSL)
698YesOptimized Link State Routing (OLSR)
700YesExtensible Provisioning Protocol (EPP), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 5734)
701YesLink Management Protocol (LMP),a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) links
702YesIRIS (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) (RFC 3983)
706YesSecure Internet Live Conferencing (SILC)
711YesCisco Tag Distribution Protocol—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocol
712YesTopology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (TBRPF; RFC 3684)
749YesYesKerberos administration
750Yeskerberos-iv, Kerberos version IV
751UnofficialUnofficialkerberos_master, Kerberos authentication
752Unofficialpasswd_server, Kerberos password (kpasswd) server
753YesYesReverse Routing Header (RRH)
Unofficialuserreg_server, Kerberos userreg server
754YesYestell send
Unofficialkrb5_prop, Kerberos v5 slave propagation
760UnofficialUnofficialkrbupdate [kreg], Kerberos registration
782UnofficialConserver serial-console management server
783UnofficialSpamAssassin spamd daemon
800YesYesmdbs-daemon
802YesYesMODBUS/TCP Security
808UnofficialMicrosoft Net.TCP Port Sharing Service
829YesAssignedCertificate Management Protocol
830YesYesNETCONF over SSH
831YesYesNETCONF over BEEP
832YesYesNETCONF for SOAP over HTTPS
833YesYesNETCONF for SOAP over BEEP
843UnofficialAdobe Flash
847YesDHCP Failover protocol
848YesYesGroup Domain Of Interpretation (GDOI) protocol
853YesDNS over TLS (RFC 7858)
YesDNS over QUIC or DNS over DTLS
860YesiSCSI (RFC 3720)
861YesYesOWAMP control (RFC 4656)
862YesYesTWAMP control (RFC 5357)
873Yesrsync file synchronization protocol
888Unofficialcddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)
UnofficialIBM Endpoint Manager Remote Control
897UnofficialUnofficialBrocade SMI-S RPC
898UnofficialUnofficialBrocade SMI-S RPC SSL
902UnofficialUnofficialVMware ESXi
903UnofficialVMware ESXi
953YesReservedBIND remote name daemon control (RNDC)
981UnofficialRemote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point VPN-1 software
987UnofficialSony PlayStation Wake On Lan
UnofficialMicrosoft Remote Web Workplace, a feature of Windows Small Business Server
988UnofficialLustre (file system) Protocol (data).
989YesYesFTPS Protocol (data), FTP over TLS/SSL
990YesYesFTPS Protocol (control), FTP over TLS/SSL
991YesYesNetnews Administration System (NAS)
992YesYesTelnet protocol over TLS/SSL
993YesAssignedInternet Message Access Protocol over TLS/SSL (IMAPS)
994ReservedReservedPreviously assigned to Internet Relay Chat over TLS/SSL (IRCS), but was not used in common practice.
995YesYesPost Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)
1010UnofficialThinLinc web-based administration interface
1011–1020ReservedReserved
1023ReservedReserved
UnofficialUnofficialz/OS Network File System (NFS) (potentially ports 991–1023)

Các port đã đăng ký (1024 – 49151)

Các port này được phân bổ bởi IANA cho các ứng dụng cụ thể hoặc các tổ chức có yêu cầu. Các port này có thể được sử dụng bởi bất kỳ ứng dụng nào nếu không có xung đột với các ứng dụng khác. Các port này cũng có thể được sử dụng bởi các ứng dụng động hoặc riêng tư nếu không có sẵn các port trong khoảng từ 49152 đến 65535.

Một số ví dụ của các port đã đăng ký là:

PortTCPUDPSCTPDCCPDescription
1024ReservedReservedReserved
1025YesYesTeradata database management system (Teradata) server
1027ReservedReserved
YesNative IPv6 behind IPv4-to-IPv4 NAT Customer Premises Equipment (6a44)
1028Reserved
1029UnofficialMicrosoft DCOM services
1058YesYes
1059YesYesnim, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)
1080YesYes
1085YesYesnimreg, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)
1098YesYesSOCKS proxy
1099YesAssigned
1109ReservedReservedWebObjects
1113Assigned

Yes

Các port động hoặc riêng tư (49152 – 65535)

Các port này không được phân bổ bởi IANA và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ứng dụng nào một cách tự do. Các port này thường được sử dụng bởi các ứng dụng động hoặc riêng tư, tức là các ứng dụng không có một port cố định mà được chọn ngẫu nhiên bởi hệ thống hoặc bởi chính ứng dụng. Các port này cũng có thể được sử dụng bởi các ứng dụng đã đăng ký hoặc hệ thống nếu không có sẵn các port trong khoảng từ 1024 đến 49151.

Một số ví dụ của các port động hoặc riêng tư là:

PortTCPUDPSCTPDCCPDescription
49152–65535UnofficialNoCertificate Management over CMS
49160UnofficialPalo Alto Networks’ Panorama.
51820NoUnofficialWireGuard protocol
60000–61000NoUnofficialRange from which Mosh – a remote-terminal application similar to SSH – typically assigns ports for ongoing sessions between Mosh servers and Mosh clients.
64738UnofficialUnofficialMumble

Tổng quan

TCP/UDP Port Numbers là một khái niệm quan trọng trong mạng máy tính, giúp phân biệt các dịch vụ mạng khác nhau trên cùng một máy tính hoặc giữa các máy tính khác nhau.

Các port số được chia thành ba phạm vi chính: các port biết trước hoặc hệ thống (0 – 1023), các port đã đăng ký (1024 – 49151) và các port động hoặc riêng tư (49152 – 65535). Mỗi phạm vi có những đặc điểm và mục đích sử dụng riêng.

Các port số được liên kết với các giao thức cụ thể để cung cấp các loại dịch vụ mạng khác nhau. Một số ví dụ phổ biến của các giao thức và port số tương ứng là HTTP (80), FTP (21), SMTP (25), DNS (53), SSH (22) và Telnet (23).

Tài liệu tham khảo

  • Well-Known TCP/IP Port Numbers – Service Names & Protocols: https://www.meridianoutpost.com/resources/articles/well-known-tcpip-ports.php
  • List of TCP and UDP port numbers: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
  • Port Numbers: https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml
  • Port (Computer Networking): https://en.wikipedia.org/wiki/Port_%28computer_networking%29

Đánh giá: 

(0 lượt)
Lưu ý:

*Thông tin trong bài viết đều là những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ sáng tạo tại MDIGI . Mọi hành vi sao chép vui lòng ghi trích dẫn nguồn MDIGI.vn! Xem Điều khoản & điều kiện của Chúng tôi.

*Cập nhật mới nhất ngày: 08/08/2023

Đôi nét về tác giả Misa

Misa

Hiện là Co-Founder, chịu trách nhiệm định hướng phát triển MDIGI lớn mạnh trên nền tảng công nghệ số, giúp khách hàng có thể trải nghiệm được Dịch vụ Uy Tín – Tận Tâm – Chuyên Nghiệp mà chỉ có tại MDIGI.

7 bài viết cùng chủ đề Bảo mật website

Tổng hợp danh sách TCP/UDP Port Numbers
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận