Liên hệ tư vấn

Giới thiệu về web portal và Phương pháp thiết kế web


Web portal là gì

Web portal là một loại website cung cấp nhiều thông tin, dịch vụ và chức năng khác nhau cho người dùng. Web portal thường có một giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, cho phép người dùng truy cập nhanh chóng vào các nội dung mong muốn, có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, như mục đích, đối tượng, nội dung và kỹ thuật.

Ví dụ: web portal tổng hợp, web portal chuyên ngành, web portal doanh nghiệp, web portal cá nhân, v.v.

web-portal-la-gi

Ý nghĩa và lợi ích của việc sử dụng web portal

Web portal có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dùng trên internet giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức khi tìm kiếm và sử dụng các thông tin, dịch vụ và chức năng khác nhau. Nó còn tạo ra một không gian trực tuyến thân thiện, tiện lợi và an toàn cho người dùng.

Web portal cũng mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức và cá nhân sở hữu và quản lý chúng, như tăng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng, nâng cao uy tín và thương hiệu, thu được dữ liệu và phản hồi từ người dùng, v.v.

Phương pháp thiết kế web portal

Thiết kế web portal là quá trình xác định, lên kế hoạch và thực hiện các yếu tố liên quan đến việc xây dựng một web portal, bao gồm nhiều bước khác nhau, từ việc phân tích yêu cầu của người dùng, thiết kế giao diện và cấu trúc logic của website, lựa chọn công nghệ và cơ sở dữ liệu phù hợp, triển khai và kiểm tra chất lượng của website.

Thiết kế web portal cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản như: đơn giản, trực quan, thống nhất, linh hoạt và bảo mật website.

Các lưu ý khi xây dựng web portal

Xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web

Mục đích của web portal là để làm gì? Ví dụ: cung cấp thông tin, giải trí, giáo dục, thương mại điện tử, v.v.

Yêu cầu của web portal là gì? Ví dụ: số lượng và loại thông tin, dịch vụ và chức năng cần có; tính năng và chất lượng mong muốn; ngân sách và thời gian cho việc xây dựng web portal.

Xem thêm: Loopback là gì? Cách cài đặt và sử dụng từ A-Z

Web-Portal-psd-1

Đối tượng của web portal là ai? Ví dụ: tuổi, giới tính, sở thích, nhu cầu…

Kỹ thuật khảo sát và thu thập thông tin

Khảo sát và thu thập thông tin là bước quan trọng để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của người dùng, cũng như đánh giá tình hình hiện tại của web portal.

Có nhiều kỹ thuật khảo sát và thu thập thông tin khác nhau, như: phỏng vấn, điều tra, quan sát, phân tích tài liệu, v.v.

Khi khảo sát và thu thập thông tin, cần lưu ý các yếu tố sau: mục tiêu, phạm vi, phương pháp, nguồn, đối tượng, thời gian và chi phí.

Phân tích và lựa chọn các thành phần chính của website và thứ tự ưu tiên

Sau khi khảo sát và thu thập thông tin, cần phân tích và lựa chọn các thành phần chính của web portal, bao gồm: nội dung, dịch vụ, chức năng, giao diện và cấu trúc logic.

Các thành phần chính của web portal cần phù hợp với mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web.

Các thành phần chính của web portal cũng cần được xác định thứ tự ưu tiên, để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất của web portal. Ví dụ: nội dung quan trọng hơn dịch vụ; dịch vụ quan trọng hơn chức năng; giao diện quan trọng hơn cấu trúc logic.

Phương án kỹ thuật, mô hình bảo mật và vận hành website

web-portal-dev

Xác định phương án kỹ thuật để xây dựng web portal

Phương án kỹ thuật là cách thức để thực hiện các yếu tố kỹ thuật của web portal, bao gồm: công nghệ, cơ sở dữ liệu, máy chủ, mạng, v.v.

Phương án kỹ thuật cần phù hợp với các yếu tố sau: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web; khả năng và nguồn lực của tổ chức hoặc cá nhân sở hữu và quản lý web portal; xu hướng và tiêu chuẩn của thị trường và ngành công nghiệp.

Phương án kỹ thuật cũng cần đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, bền vững và an toàn của web portal.

Thiết kế mô hình bảo mật cho web portal

Mô hình bảo mật là cách thức để bảo vệ web portal khỏi các rủi ro và nguy cơ về an ninh thông tin, như: tấn công, xâm nhập, đánh cắp, phá hoại, v.v.

Mô hình bảo mật website bao gồm các yếu tố sau: chính sách, quy trình, phương pháp và công cụ bảo mật; các tầng bảo mật khác nhau, từ vật lý đến ứng dụng; các nguyên tắc và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế và quốc gia và cần phù hợp với các yếu tố sau: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web; tính chất và đặc điểm của web portal; mức độ rủi ro và nguy cơ về an ninh thông tin.

Quy trình và quy định vận hành website

Quy trình và quy định vận hành website là cách thức để quản lý và điều hành web portal trong suốt thời gian hoạt động của nó, bao gồm các yếu tố sau: mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan; các hoạt động và công việc chính liên quan đến web portal; các tiêu chí và chỉ số đánh giá hiệu quả và hiệu suất của web portal.

Quy trình và quy định vận hành website cần phù hợp với các yếu tố sau: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web; phương án kỹ thuật và mô hình bảo mật của web portal; nguyên tắc và tiêu chuẩn của quản lý chất lượng.

Cấu trúc Logic web

website-vs-web-portal

Mô tả cấu trúc Logic web

Cấu trúc Logic web là cách thức để sắp xếp và liên kết các nội dung, dịch vụ và chức năng của web portal, tạo ra một hệ thống thông tin có tính nhất quán, rõ ràng và dễ sử dụng.

Cấu trúc Logic web bao gồm các yếu tố sau: các đơn vị thông tin (information unit), là các khối nội dung, dịch vụ và chức năng cơ bản của web portal; các nhóm thông tin (information group), là các tập hợp các đơn vị thông tin có liên quan đến nhau; các mức thông tin (information level), là các tầng phân cấp của các nhóm thông tin; các liên kết thông tin (information link), là các kết nối giữa các đơn vị, nhóm và mức thông tin.

Cấu trúc Logic web cần phù hợp với các yếu tố sau: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web; nguyên tắc và tiêu chuẩn của thiết kế thông tin; khả năng và hạn chế của công nghệ và cơ sở dữ liệu.

Sự tương tác giữa các thành phần và chức năng của web portal

Sự tương tác giữa các thành phần và chức năng của web portal là cách thức để cho phép người dùng truy cập, thao tác, giao tiếp và nhận phản hồi từ web portal.

Sự tương tác giữa các thành phần và chức năng của web portal bao gồm các yếu tố sau: giao diện người dùng (user interface), là bộ phận hiển thị và điều khiển của web portal; hệ thống điều hướng (navigation system), là bộ phận hỗ trợ người dùng di chuyển trong web portal; hệ thống tìm kiếm (search system), là bộ phận hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin trong web portal; hệ thống giao dịch (transaction system), là bộ phận hỗ trợ người dùng thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền bạc trong web portal; hệ thống giao tiếp (communication system), là bộ phận hỗ trợ người dùng giao tiếp với nhau hoặc với quản trị viên trong web portal.

Sự tương tác giữa các thành phần và chức năng của web portal cần phù hợp với các yếu tố sau: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web; nguyên tắc và tiêu chuẩn của thiết kế giao diện; khả năng và hạn chế của công nghệ và cơ sở dữ liệu.

Cấu trúc cơ sở dữ liệu website

database-wordpress

Xác định cấu trúc cơ sở dữ liệu phù hợp cho web portal

Cấu trúc cơ sở dữ liệu là cách thức để lưu trữ và quản lý các dữ liệu liên quan đến web portal, bao gồm: nội dung, dịch vụ, chức năng, người dùng, v.v.

Cấu trúc cơ sở dữ liệu cần phù hợp với các yếu tố sau: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web; phương án kỹ thuật và mô hình bảo mật của web portal; nguyên tắc và tiêu chuẩn của thiết kế cơ sở dữ liệu, cần đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán, hiệu suất và an toàn của dữ liệu.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu là quá trình nhập, xuất, sao lưu và khôi phục các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Quản lý dữ liệu là quá trình thêm, sửa, xóa, truy vấn và cập nhật các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu cần tuân theo các quy trình và quy định vận hành website, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và an toàn của dữ liệu.

Phương án triển khai xây dựng website

Xác định phương án triển khai và xây dựng web portal

Phương án triển khai và xây dựng web portal là cách thức để thực hiện các công việc liên quan đến việc xây dựng web portal từ khi có ý tưởng cho đến khi hoàn thành, bao gồm các yếu tố sau: kế hoạch, ngân sách, nhân lực, thời gian và phân công công việc; các giai đoạn và công việc chính của quá trình xây dựng web portal; các công cụ và tài nguyên hỗ trợ cho việc xây dựng web portal.

Phương án triển khai và xây dựng web portal cần phù hợp với các yếu tố sau: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web; phương án kỹ thuật, mô hình bảo mật và quy trình vận hành website; nguyên tắc và tiêu chuẩn của quản lý dự án.

Quản lý quy trình triển khai và kiểm tra chất lượng

Quản lý quy trình triển khai là quá trình theo dõi, điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động và công việc trong quá trình xây dựng web portal, để đảm bảo tuân theo kế hoạch, ngân sách, thời gian và chất lượng đã đặt ra.

Kiểm tra chất lượng là quá trình kiểm tra, đánh giá và sửa chữa các lỗi, sai sót và vấn đề trong quá trình xây dựng web portal, để đảm bảo tuân theo các tiêu chí và tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Quản lý quy trình triển khai và kiểm tra chất lượng cần tuân theo các quy trình và quy định vận hành website, bảo đảm tính hiệu quả, an toàn và bền vững của web portal.

Kết luận

Web portal là một loại website cung cấp nhiều thông tin, dịch vụ và chức năng khác nhau cho người dùng, mang lại nhiều lợi ích cho cả người dùng và chủ sở hữu.

Thiết kế web portal là quá trình xác định, lên kế hoạch và thực hiện các yếu tố liên quan đến việc xây dựng web portal, bao gồm: mục đích, yêu cầu, đối tượng và nhu cầu thiết kế web; các thành phần chính của web portal; phương án kỹ thuật, mô hình bảo mật và quy trình vận hành website; cấu trúc logic web; cấu trúc cơ sở dữ liệu website; phương án triển khai và xây dựng web portal.

Thiết kế web portal cần tuân theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình của thiết kế thông tin, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, quản lý chất lượng và quản lý dự án.

Thiết kế web portal là một công việc phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức. Tôi hy vọng nội dung mà tôi đã viết có thể giúp bạn có được một cái nhìn tổng quan và cơ bản về thiết kế web portal.


Đánh giá: 

5/5 (3)
Lưu ý:

*Thông tin trong bài viết đều là những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ sáng tạo tại MDIGI . Mọi hành vi sao chép vui lòng ghi trích dẫn nguồn MDIGI.vn! Xem Điều khoản & điều kiện của Chúng tôi.

*Cập nhật mới nhất ngày: 07/08/2023

Đôi nét về tác giả Mạnh Đức

Mạnh Đức

Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn năm 2018 nhưng đã bắt đầu với Digital Marketing từ những năm 2015. Với kinh nghiệm thực chiến từ hàng trăm dự án, Mạnh Đức muốn mang những gì tốt nhất cho khách hàng của MDIGI.

26 bài viết cùng chủ đề Cơ bản về website

Cookie là gì? Tầm quan trọng của Cookie
CSS là gì? Vai trò của CSS đối với website
ASP.NET là gì? Các tính năng chính của ASP.NET
Thiết kế giao diện web đẹp, chuyên nghiệp
Quy trình thiết kế website chuyên nghiệp
Update website là gì? Tại sao cần Update website?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận