Liên hệ tư vấn

Thieu Bui

Phụ trách chính mảng kỹ thuật @ MDIGI

Thông tin:

• Địa chỉ: TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

• Kinh nghiệm: Code dạo.

• Hotline/Zalo: 0942 568 685 • Email: thieu.mdigi@gmail.vn

Danh sách bài viết